Ilość wyświetleń: 3517

Honorowi obywatele


Odsłuchaj

Powrót

Małgorzata Węgrzyn

Akt nadania tytułu  honorowego obywatela nastąpił na uroczystej sesji Rady Gminy Klucze, zwołanej 12 czerwca 2015 roku, podczas gminnych obchodów 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Małgorzata Węgrzyn (ur. 8 listopad 1945 r. - zm. 27 października 2018 r.) była Wójtem Gminy Klucze od pierwszej do piątej kadencji. W 2010 roku została uhonorowana „Oskarem Samorządowym”, czyli Nagrodą im. Grzegorza Pałki, przyznawaną za zasługi dla rozwoju samorządności. Przewodnicząca Rady Powiatu Olkuskiego w latach 2014-2018 (do. 27.10.2018r.)


Urszula Jaworska

Pochodzi z Chechła. Założycielka Fundacji jej imienia i krajowego Rejestru Dawców Szpiku Kostnego. W walce z chorobą poddała się pionierskiemu zabiegowi przeszczepu szpiku od osoby niespokrewnionej. Dzięki jej postawie podobne zabiegi są dziś w Polsce normą. Od lat pracuje jako Członek Rady Społecznej Rzecznika Praw Pacjenta.


Bp. Adam Śmigielski

Pierwszy ordynariusz diecezji sosnowieckiej. Inicjator I Synodu Diecezji Sosnowieckiej oraz realizator jego postanowień. Założyciel Wyższego Seminarium Duchownego i diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Wielki przyjaciel Gminy Klucze. W czasie licznych wizyt okazywał troskę potrzebującym i samotnym mieszkańcom gminy. Wielki przyjaciel młodzieży. Zmarł 7 października 2008 roku w wieku 75 lat.


Jerzy Adamik

Pochodzi z Kwaśniowa. Sprawował Urząd Wojewody Małopolskiego w latach 2001-2005. Wcześniej był Radnym Rady Narodowej Krakowa w latach 1988-1990 oraz Radnym Miasta Kraków w latach 1994-2001. Był członkiem oraz wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w w latach 2003-2008. Odznaczony Krzyżem Kawalerskimi i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wyróżnieniem Honoris Gratia - zasłużony dla Miasta Krakowa


Jerzy Adamuszek

Pochodzący z Chechła geograf, odkrywca, podróżnik i autor wielu książek podróżniczych. Wiele jego dokonań jest niepobitymi do dziś rekordami wpisanymi do Księgi Guinnessa. Jednym z nich jest samotny przejazd samochodowy pomiędzy Alaską i Ziemią Ognistą. Obecnie mieszka w Kandzie (Montreal).

Andrzej Szromnik

Pochodzący z Klucz, prof. dr hab. nauk ekonomicznych, wykładający na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Specjalista do spraw marketingu terytorialnego, handlu krajowego i międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych. Z jego intencji Uniwersytet Ekonomiczny od 2006 roku sprawował patronat honorowy nad Kluczewskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.