Ilość wyświetleń: 206

Przebudowa pałacyku Dietla


Odsłuchaj

Powrót
Przebudowa pałacyku Dietla

5 kwietnia 2019

W zabytkowym budynku na terenie parku w Kluczach prowadzone są prace remontowe i odtworzeniowe w ramach zadania „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych”.

Gmina przekazała teren budowy wykonawcy we wrześniu ub. roku. Na odnowienie zabytku Gmina Klucze pozyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w wysokości ponad 3,7 mln zł. Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 5,7 mln zł.

Odnowiony budynek ma być miejscem aktywności w różnych sferach. Posłuży jako miejsce wsparcia dla lokalnych organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, powstanie w nim także sala do rehabilitacji i miejsce do organizowania wydarzenia kulturalnych. Przewidziano tam również część wystawową, związaną tematycznie z rodziną Dietlów i Mauve (przemysłowców, przedwojennych właścicieli dworku). Adaptacja dworku do nowych funkcji społecznych uwzględnia propozycje wskazane przez mieszkańców podczas opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Jest to część kompleksowych inwestycji Gminy Klucze zmierzających do stworzenia w obrębie parku i jego zabudowy miejsca reprezentatywnego i przyjaznej przestrzeni dla jego użytkowników. Zaplanowano także rewitalizację parku (jego część już została zagospodarowana w ubiegłym roku), a w sąsiednim budynku, dawnej siedzibie gminy, przewidziane jest utworzenie żłobka i domu wsparcia dla seniorów.

Galeria zdjęć


Przebudowa pałacyku Dietla
Przebudowa pałacyku Dietla
Przebudowa pałacyku Dietla
Przebudowa pałacyku Dietla
Wizualizacja pałacyku Dietla po przebudowie
Wizualizacja pałacyku Dietla po przebudowie