Ilość wyświetleń: 251

Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach


Odsłuchaj

Powrót
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach

23 marca 2021

Ruszają prace nad modernizacją i rozbudową budynku, dzięki czemu stanie się on nowoczesnym obiektem służącym mieszkańcom i rozwojowi kultury. 17 marca Wójt Gminy Klucze podpisał umowę na wykonanie projektu i prac budowlanych, a 23 marca przekazano budynek wykonawcy zadania, wybranemu w drodze przetargu.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj.

Galeria zdjęć


Podpisanie umowy na inwestycję rozbudowy i modernizacji domu kultury
Podpisanie umowy na inwestycję rozbudowy i modernizacji domu kultury
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach - stan na 17 maja 2022