Ilość wyświetleń: 21586

Wzgórze św. Krzyża w Bydlinie - ruiny zamku


Odsłuchaj

Powrót

Na Szlaku Orlich Gniazd w Gminie Klucze, a konkretniej we wsi Bydlin, po raz pierwszy wzmiankowanej na kartach historii w 1120 r., znajdują się ruiny zamku, leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, który przeszedł burzliwe dzieje, a dzisiaj jest areną wydarzeń kulturalno-historycznych, jak Juromania. 

Zamek powstał prawdopodobnie w XIV wieku, jako strażnica, w ramach umacniania granic ze Śląskiem. Budowla składała się z wieży, budynku mieszkalnego i przylegającego do nich dziedzińca. W pierwszej połowie XVI wieku Bydlin przeszedł na własność Bonerów, a budowlę, zamieniono na kościół.

W dobie reformacji, około roku 1570, nowy właściciel – Jan Firlej, zamienił kościół na zbór ariański. W 1594 roku Mikołaj Firlej, syn Jana, przywrócił poprzedni charakter kościołowi, nadając mu nazwę Świętego Krzyża. W 1655 roku kościół zniszczyli Szwedzi. 80 lat później został odbudowany, ale wciąż ograbiany przez panoszące się po Polsce obce wojska, został definitywnie opuszczony pod koniec XVII wieku. Popadał w ruinę, co przyspieszyła jeszcze rozbiórka muru obwodowego, z którego kamień posłużył jako materiał budowlany.

Poza wspomnianymi ruinami na terenie wzgórza znajdziemy liczne ślady okopów, pochodzących z okresu I wojny światowej. Tutaj Legioniści w 1914 roku stoczyli bitwę, która przeszła do historii pod nazwą bitwy pod Krzywopłotami. Legioniści pod dowództwem komendanta Trojanowskiego okopali się, zajmując pozycje na wzgórzu zamkowym, a następnie stoczyli krwawą walkę z wojskami rosyjskimi. Na pobliskim cmentarzu znajdują się groby poległych tu żołnierzy.

 Źródło: https://www.orlegniazda.pl/poi/7981/zamek-w-bydlinie