Ilość wyświetleń: 19496

Szlak Orlich Gniazd


Odsłuchaj

Powrót

Pieszy Szlak Orlich Gniazd liczy 168,7 km, zaś szlak rowerowy wynosi nieco więcej, bo 188,3 km. Oba wiodą przez większość warowni jurajskich, zwanych Orlimi Gniazdami. Główną atrakcją szlaku (pieszego czy rowerowego), oprócz zamków lub ich malowniczych ruin są osobliwości przyrody i piękne krajobrazy. Szlak wiedzie z Częstochowy do Krakowa, m.in. przez gminę Klucze. W Bydlinie, który znajduje sie na trasie szlaku, zobaczyć można riuny zamku oraz okopy z czasów I Wojny Światowej, o czym informację znajdziecie Państwo w zakładce: DLA TURYSTÓW/CO WARTO ZOBACZYĆ/Wzgórze św. Krzyża w Bydlinie - ruiny zamku.


Większość z obiektów określanych mianem Orlich Gniazd powstała za panowania Kazimierza Wielkiego. Zamki miały strzec granicy Królestwa Polskiego oraz jego stolicy, Krakowa, głównie przed najazdem Czechów od strony Śląska. Obecnie większość z warowni znajduje się w ruinie. Pomysłodawcą wyznakowania szlaku po głównych atrakcjach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej był w latach międzywojennych Stanisław Leszczycki, natomiast projekt trasy zbliżonej do obcnej i łączącej Kraków z Częstochową przedstawił po II wojnie znany propagator turystyki prof. Kazimierz Sosnowski (1875-1954). Wycieczka piesza całym szlakiem zajmuje około tygodnia.

Na terenie Gminy Klucze szlak ten przebiega trasą: Jaroszowiec – Golczowice – Cieślin – Bydlin – Krzywopłoty – Góry Bydlińskie – Psiarskie (baza kwaterunkowa AK “Hardego”). W dalszym swym biegu kieruje się on drogami leśnymi na wschód. Przed mostkiem na rzece Tarnówka (na wysokości boiska sportowego LZS “Legion” Bydlin) łączy się z czerwonym i niebieskim szlakiem rowerowym, by dalej wspólnie zmierzać do Bydlina.

W 2012 roku Szlak Orlich Gniazd został uznany najlepszym produktem turystycznym Polski w konkursie organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną.

Na odcinku pomiędzy Smoleniem a Częstochową szlak przebiega w granicach województwa śląskiego. Do głównych atrakcji tego odcinku należą osobliwości przyrodnicze. W krajobrazie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej podziwiać możemy charakterystyczne formy wapienne, jak ostańce skalne, wyżłobione w wapieniu doliny, czy jaskinie. Szlak Orlich Gniazd przebiega przez cenne tereny chronione, do których należą rezerwaty przyrody na Górze Zborów, w dolinie Wiercicy oraz w Górach Sokolich. Najbardziej interesującymi i malowniczymi Orlimi Gniazdami są na tej trasie ruiny zamków w Smoleniu, Ogrodzieńcu, Morsku, Bobolicach (obecnie zrekonstruowane), Mirowie i Olsztynie pod Częstochową. Pośród innych zabytków położonych na szlaku oraz w jego najbliższym rejonie, wymienić warto także pałace w Pilicy i Złotym Potoku oraz kościoły w Pilicy, Niegowej, Złotym Potoku, Zrębicach i Olsztynie.

Trasa rowerowa Szlaku Orlich Gniazd wiedzie, podobnie jak pieszego, przez większość warowni jurajskich zwanych Orlimi Gniazdami. Szlak ten, oznaczony czerwonym symbolem rowerzysty, biegnie przez teren Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Na pokonanie rowerem całej jego trasy należy poświęcić 3 dni. Na terenie Gminy Klucze szlak ten przebiega trasą: Bogucin Duży – Jaroszowiec – Zalesie Golczowskie – Golczowice – Cieślin – Bydlin – Krzywopłoty – Psiarskie. Z Golczowic szlak ten kieruje się do Cieślina drogą asfaltową. W Cieślinie biegnie ulicą Stawową, by na wysokości cmentarza skręcić na wschód, w ulicę Jurajską. Następnie podąża on drogą asfaltową (ul. Jurajska) przez zabudowania wsi Cieślin w kierunku Bydlina. Po osiągnięciu obszaru leśnego skręca w kierunku północno – wschodnim na ścieżkę leśną. Przed mostkiem na rzece Tarnówka łączy się z czerwonym Pieszym Szlakiem Orlich Gniazd i dalej podąża w kierunku Bydlina.

Źródło: https://orlegniazda.pl/route/10801/szlak-pieszy-orlich-gniazd

             https://orlegniazda.pl/

             https://www.cieslin.pl/szlaki-turystyczne/


Michał Świderski - Pieszo Szlakiem Orlich Gniazd
http://michal-swiderski.pl/wszystkie-dni-wedrowki/


My Na Szlaku - Piesza wędrówka z dzieckiem. 160 kilometrów w 9 dni na Szlaku Orlich Gniazd
https://mynaszlaku.pl/piesza-wedrowka-z-dzieckiem-160-kilometrow-w-9-dni-na-szlaku-orlich-gniazd/