Ilość wyświetleń: 3191

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej


Odsłuchaj

Powrót

Na Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej znajdują się najcenniejsze obiekty i miejsca, które są niemymi świadkami wydarzeń z lat 1914-1918, m.in. zbiory zgromadzone w muzeum w Gorlicach, pola bitew, Muzeum Lotnictwa w Krakowie, Forty leżące na Szlaku Twierdzy Kraków itp. Teren Małopolski usiany jest licznymi cmentarzami, na których pochowano tysiące żołnierzy różnej narodowości m.in. Austriaków, Niemców, Czechów, Słowaków, Węgrów, Rosjan, Polaków, stąd też na szlak zostaną wpisane największe wojenne cmentarze Małopolski.

Przebieg Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na terenie województwa małopolskiego, szczegółowo, krok po kroku jest opisany tutaj: http://tarnow.pttk.pl/szlaki_tematyczne/szlak_fwpws/ ze wskazaniem poszczególnych obiektów. Nie zabrakło tu również opisu miejsca bitwy, jaka rozgrywała się w czasach I wojny światowej na terenie gminy Klucze:


Obiekt 34. Krzywopłoty - Bydlin - miejsce bitwy z udziałem legionistów.

Miejscowości Krzywopłoty i Bydlin, to miejsce słynnej bitwy rozegranej w 1914 roku, w której udział wzięli legioniści. Na cmentarzu w Bydlinie znajduje się kwatera wojskowa z okresu I wojny światowej. Na wzgórzu zamkowym w Bydlinie zachowane są ślady fortyfikacji (okopy) oraz wykute w skałach ciekawe fortyfikacje, jedyne na tym terenie.Idea powstania szlaku narodziła się jesienią 2008 roku w Łodzi, podczas konwentu marszałków ośmiu województw Polski /łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego/. W czasie tego spotkania został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia niniejszego szlaku - produktu turystycznego na skalę europejską, który byłby dostępny dla turystów z całej Europy, i nie tylko, na 100. rocznicę wybuchu "Wielkiej Wojny".

Małopolska jako pierwsza podjęła działania zmierzające do realizacji tego zamierzenia. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił wiosną 2010 r. konkurs grantowy na realizację I etapu Szlaku. W wyniku konkursu zadanie zostało powierzone Oddziałowi PTTK "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie. Koordynatorem projektu został Powiat Tarnowski, natomiast partnerem projektu Powiat Gorlicki. Powołano również panel ekspertów, w składzie którego znaleźli się historycy, przedstawiciele powiatów, instytucji kultury, przewodnicy turystyczni, urzędnicy.


                                                                                                                                                        Andrzej Łabno
                                                                                                                            Prezes Zarządu Oddziału PTTK
                                                                                                                            "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie


Źródło: http://tarnow.pttk.pl/szlaki_tematyczne/szlak_fwpws/