Ilość wyświetleń: 3619

Barwy i symbole


Odsłuchaj

Powrót

Symbole gminy:

  • herb: na jego tarczy w kolorze czerwonym (królewskim) widnieją dwa skrzyżowane klucze (złote) oraz kwiat dziewięćsiła w kolorze złotym. 
        Obowiązujący od 2003 roku herb Gminy Klucze ma tarczę tzw. hiszpańską, zaokrągloną od dołu (w Polsce jest to najczęściej stosowana tarcza - inne, ozdobione koronami – królewską albo w kształcie murów miejskich – przysługują tylko niektórym miastom). Herb Gminy Klucze jest jednopolowy, co oznacza, iż cała jego tarcza jest niepodzielona, o jednej barwie. Barwa czerwona pola herbu Klucz to kolor królewski - nawiązuje do przynależności ziemi kluczewskiej do dawnych królewskich starostw w Ogrodzieńcu i Rabsztynie
        Herb Gminy ma cechy godła tzw. mówiącego – nawiązującego do nazwy Gminy i miejscowości (skrzyżowane klucze) oraz cechy godła alegorycznego, w którym występują charakterystyczne dla danego terenu elementy krajobrazu, rośliny, zwierzęta – w naszym przypadku jest to srebrny kwiat dziewięćsiła o środku złotym z pięcioma złotymi strzępiastymi liśćmi.

  • flaga: ma kształt prostokąta w kolorach czerwonym i złotym (o proporcjach 5:8, dzielony w pas o proporcjach 3:1) oraz wizerunek dwóch skrzyżowanych kluczy (w kolorze złotym), symbolizujących przynależność do dawnych starostw królewskich w Rabsztynie i Ogrodzieńcu. Kolor czerwony to także jedna z barw herbu woj. małopolskiego i powiatu olkuskiego; barwa złota (żółta), to symbol dostojeństwa, ciepła, światła i bogactwa tych ziem. Kolor złoty (żółty) występuje również w herbach woj. małopolskiego i powiatu olkuskiego. Występujący na fladze wizerunek kluczy bezpośrednio nawiązuje do nazwy gminy.


  • baner: podobnie jak flaga ma kształt prostokąta o proporcjach 1:4, dzielony w pas i słup w proporcjach 1:4; górny pas czerwony z godłem herbowym: dwa skrzyżowane klucze uchwytami do góry żółte; pozostała część dzielona w słup w proporcjach: 3/10 : 4/10 : 3/10. Lewy pas — czerwony, środkowy —  złoty (żółty), a prawy — również czerwony. 


  • logo marketingowe 1: nowe logo marketingowe ma postać klucza, którego nasada zawiera kształt "Róży wiatrów", co stanowi nawiązanie do jednej z głównych atrakcji turystycznych w gminie Klucze, znajdującej się na Pustyni Błędowskiej, czyli systemu drewnianych altan połączonych pomostami, które z lotu ptaka przypominają kompasową „różę wiatrów”. Z kolei druga część logo zawiera napis KLUCZE.


  • logo marketingowe 2: kolejne logo składa się z dwóch elementów: skrzyżowanych kluczy w kolorze złotym (lewa strona logo) oraz napisu KLUCZE.


  • poprzednie logo marketingowe: stanowiło połączenie dwóch przenikających się elementów – odręcznego rysunku kwiatu przylaszczki (symbolu wiosny, witalności) oraz napisu Klucze. Poniżej, na tle linii symbolizującej piasek Pustyni Błędowskiej, znajduje się napis JURAJSKA GMINA (logo wyłączone z użytkowania).