Ilość wyświetleń: 1878

Opłaty za gospodarowanie odpadami - Uchwały


Odsłuchaj

Powrót
Herb Gminy Klucze

Załączniki:

1. URG-317.pdf (267KB) - UCHWAŁA NR LI/317/2021 RADY GMINY KLUCZE z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/312/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 13 października 2021 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli lokali w zabudowie wielolokalowej, na których zamieszkują mieszkańcy
2. URG-312.pdf (137KB) - UCHWAŁA NR L/312/2021 RADY GMINY KLUCZE z dnia 13 października 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli lokali w zabudowie wielolokalowej na których zamieszkują mieszkańcy.
3. URG-190.pdf (140KB) - UCHWAŁA NR XXVII/190/2020 RADY GMINY KLUCZE z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
4. URG-189.pdf (689KB) - UCHWAŁA NR XXVII/189/2020 RADY GMINY KLUCZE z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze.
5. URG-188.pdf (150KB) - UCHWAŁA NR XXVII/188/2020 RADY GMINY KLUCZE z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
6. URG_159.pdf (118KB) - UCHWAŁA NR XXIII/159/2020 r. RADY GMINY KLUCZE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.