Ilość wyświetleń: 60

Powołanie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert


Odsłuchaj

Powrót

6 kwietnia 2016

Powołanie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 roku - ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE.