Ilość wyświetleń: 62

Trwa nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie IX!


Odsłuchaj

Powrót
Logo - Działaj Lokalnie

12 maja 2016

Zachęcamy do złożenia wniosku o dofinansowanie Waszych inicjatyw w konkursie Działaj Lokalnie IX 2016! Można ubiegać się nawet o 6 tysięcy złotych!
Ostateczny termin naboru wniosków trwa do 6 czerwca 2016 r. wyłącznie przez generator wniosków dostępny na stronie internetowej:
www.forumoswiatowe.com.pl lub www.system.dzialajlokalnie.pl

O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:
-Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (tj. fundacje, stowarzyszenia, oddziały Caritas zarejestrowane w KRS lub kluby sportowe zarejestrowane w ewidencji Starosty Powiatowego),
-Grupy nieformalne (w tym także oddziały terenowe organizacji nie posiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa,
-Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL

Konkurs obejmuje cztery gminy: Gmina Klucze, Gmina Bolesław, Gmina Trzyciąż i Gmina Wolbrom.

Skontaktuj się z nami:
Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach (Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE)
ul. Zawierciańska 2a lok. 1, 32-310 Klucze
tel. 533 976 208
https://www.facebook.com/DLKlucze
e-mail: dzialaj.lokalnie@wp.pl