Ilość wyświetleń: 61

Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego


Odsłuchaj

Powrót

9 września 2016

Od 3 września 2016 roku zaczyna obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) dotyczące nowych wzorów wniosków o dotacje dla NGO na realizację zadań publicznych, umowy dotacyjnej i sprawozdania z wykonania zadania.

Wymienione niżej nowe wzory dokumentów są do pobrania jako załączniki.

Oferta realizacji zadania publicznego- Zal.1
Umowa o realizację zadania publicznego Zal. 3
Sprawozdanie z realizacji zadania Zal. 5
 
Do otwartych konkursów ofert ogłaszanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.