Ilość wyświetleń: 62

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 16 listopada 2016 r.


Odsłuchaj

Powrót

23 grudnia 2016

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Posiedzenie dotyczyło konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalania Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 oraz projektu uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.