Ilość wyświetleń: 62

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – styczeń 2017 r.


Odsłuchaj

Powrót

13 lutego 2017

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W czasie spotkania poruszane były tematy związane z organizacją Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych oraz aktualnych konkursów na realizację zadań "Konkurs edukacja ekologiczna" WFOŚiGW w Krakowie oraz Mecenat Małopolski 2017.