Ilość wyświetleń: 57

Powołanie komisji konkursowej


Odsłuchaj

Powrót

18 stycznia 2018

ZARZĄDZENIA Wójta Gminy Klucze w sprawach: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz ustalenia regulaminu komisji konkursowej.