Ilość wyświetleń: 62

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego.


Odsłuchaj

Powrót

11 czerwca 2018

INFORMACJA

Wójt Gminy Klucze informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku do Urzędu Gminy w Kluczach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,, Organizacja wydarzeń kulturalno-turystycznych w Gminie Klucze’’.

• Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie do dnia 18 czerwca 2018 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy ul. Partyzantów 1, w godzinach pracy Urzędu Gminy lub elektronicznie na adres :

klucze@gmina-klucze.pl.

Pliki do pobrania:

• Uproszczona oferta Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze

• Formularz z uwagami do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie