Ilość wyświetleń: 379

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego


Odsłuchaj

Powrót

14 września 2018

INFORMACJA

Wójt Gminy Klucze informuje, że w dniu 11 września 2018 roku do Urzędu Gminy w Kluczach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,, Chłód niestraszny sportowcom’’.

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY KOLBARK BŁYSKAWICA

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie do dnia 21 września 2018 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy ul. Partyzantów 1, w godzinach pracy Urzędu Gminy lub elektronicznie na adres :

klucze@gmina-klucze.pl.