Ilość wyświetleń: 60

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi


Odsłuchaj

Powrót

2 grudnia 2019

Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. Treść uchwały znajduje się w załączonym dokumencie.