Ilość wyświetleń: 82

Informacja Wójta Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

8 grudnia 2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - Wójt Gminy Klucze informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 roku do Urzędu Gminy w Kluczach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie olimpijskiej – Zapasy”.

• Klub Sportowy „HARDZI” Jaroszowiec

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie do dnia 14 grudnia 2020 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy ul. Partyzantów 1, w godzinach pracy Urzędu Gminy lub elektronicznie na adres :

klucze@gmina-klucze.pl

Pliki do pobrania:

• Uproszczona oferta Klubu Sportowego „HARDZI” Jaroszowiec

• Formularz z uwagami do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie