Ilość wyświetleń: 137

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków na 2023 r. dot. zadań z zakresu rozwoju sportu


Odsłuchaj

Powrót

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Klucze informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o  przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2023.


Dokumenty związane z ogłoszonym naborem:
1.    Uchwała Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28.11.2016r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2.    Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu.
3.    Zaktualizowany kosztorys i harmonogram realizacji zadania z zakresu rozwoju   sportu.
4.    Rozliczenie wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu.


Wnioski powinny być złożone w terminie do 30 LISTOPADA 2022r  
do godz. 15.30 na Dziennik Podawczy – Urząd Gminy Klucze.