Ilość wyświetleń: 318

Konsultacje w sprawie działania Komitetu Rewitalizacji


Odsłuchaj

Powrót
klucze herb

Wójt Gminy Klucze informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Klucze w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Szanowni Państwo,

 

            W związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2026 dla Gminy Klucze, Wójt Gminy Klucze informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Klucze w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Konsultacje, prowadzone od 14.06.2017 r. do 14.07.2017 r. w zgodzie z art. 6 Ustawy z dn. 9 października 2015 roku o rewitalizacji,  odbywać się będą w następujących formach:

    Przesyłanie uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej i e-mail - interesariusze mogą przesyłać uwagi za pośrednictwem formularza konsultacyjnego (patrz: pliki do pobrania) na adres mailowy: rewitalizacja@gmina-klucze.pl lub adres tradycyjny: Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, do dnia 14.07.2017 r.
    Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami jednostek organizacyjnych Gminy - spotkanie odbędzie się 26.06.2017 r. o godzinie 14.00 w Pustynnym Centrum Informacji mieszczącym się w siedzibie Urzędu Gminy Klucze przy ul. Partyzantów 1 w Kluczach (parter).

 

 

            Komitet Rewitalizacji w założeniu jest organem doradczym Wójta, a także forum dyskusji na temat kierunków rewitalizacji Gminy. W jego skład wchodzą urzędnicy, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Członkowie Komitetu wybierani są spośród osób, które zgłosiły swoją kandydaturę, a także wyróżniają się dotychczasowymi osiągnięciami i doświadczeniem w pracy na rzecz społeczności lokalnej.