Ilość wyświetleń: 81

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi


Odsłuchaj

Powrót

1 grudnia 2021

Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2022.