Ilość wyświetleń: 69

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego


Odsłuchaj

Powrót

14 czerwca 2022

Wójt Gminy Klucze informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku do Urzędu Gminy w Kluczach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników K.S. „Hardzi” Jaroszowiec.

Klub Sportowy „HARDZI” Jaroszowiec

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie do dnia 21 czerwca 2022 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy ul. Partyzantów 1, w godzinach pracy Urzędu Gminy lub elektronicznie na adres :

klucze@gmina-klucze.pl.