Ilość wyświetleń: 79

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II z dnia 16 listopada 2022 r.


Odsłuchaj

Powrót

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) Komisarz Wyborczy w Krakowie II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Klucze, zarządzonych na dzień 15 stycznia 2023 r.