Ilość wyświetleń: 100

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 1 grudnia 2022 r.


Odsłuchaj

Powrót

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Krakowie II

z dnia 1 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Klucze zarządzonych na dzień 15 stycznia 2023 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczach oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tej komisji.

§ 1.

W związku z niedoborem kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczach zgłoszonych przez komitety wyborcze, informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczach, w liczbie 5

do dnia 5 grudnia 2022 r. do godz. 14.00 do siedziby Komisarza Wyborczego w Krakowie II, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczbę wskazaną w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2022 r. o godz. 15.30 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krakowie II.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie II

Wojciech Andrzej Makieła