Ilość wyświetleń: 113

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 grudnia 2022 r. w celu powołania w gminie Klucze Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Krakowie II
z dnia 16 grudnia 2022 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418), w celu powołania w gminie Klucze Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Klucze, zarządzonych na dzień 15 stycznia 2023 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 22 grudnia 2022 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Klucze do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 – w liczbie 4.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Klucze.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Komisarz Wyborczy w Krakowie II
Wojciech Andrzej Makieła