Ilość wyświetleń: 138

OBWIESZCZENIE


Odsłuchaj

Powrót

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczach
z dnia 22 grudnia 2022 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Klucze zarządzonych na dzień 15 stycznia 2023 r.
    
Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Gminna Komisja Wyborcza w Kluczach podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Klucze zarządzonych na dzień 15 stycznia 2023 r.


Listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym przyznano następujące numery:

Numer listy   
Nazwa komitetu wyborczego
1
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA SOSNOWSKIEGO

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZ KLICH
3
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY GUT-PASICHPrzewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczach

Sylwia Marzena Wilk