Ilość wyświetleń: 142

Powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kluczach


Odsłuchaj

Powrót

POSTANOWIENIE NR 57/2022

Komisarza Wyborczego w Krakowie II

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Klucze

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Komisarz Wyborczy w Krakowie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Klucze zarządzonych na dzień 15 stycznia 2023 r., powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1, w skład której wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do postanowienia.

§ 2.

Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Krakowie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy

w Krakowie II

Wojciech Andrzej Makieła

Załącznik nr 1 do postanowienia nr 57/2022 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 grudnia 2022 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Urząd Gminy Klucze, sala narad, parter, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze:

1. Elżbieta Adamik, zgłoszona przez KWW WSPÓLNE DOBRO, zam. Klucze

2. Iwona Anna Curyło, zgłoszona przez KWW ŁUKASZ KLICH, zam. Klucze

3. Anita Kasprzyk, zgłoszona przez KWW WSPÓLNE DOBRO (uzupełnienie składu), zam. Jaroszowiec

4. Grażyna Kazek, zgłoszona przez KWW WSPÓLNE DOBRO (uzupełnienie składu), zam. Klucze

5. Joanna Aneta Milewska, zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY GUT-PASICH (uzupełnienie składu), zam. Chechło

6. Dorota Anna Pandel-Michalska, zgłoszona przez KWW JAROSŁAWA SOSNOWSKIEGO, zam. Klucze

7. Joanna Smentek, zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY GUT-PASICH (uzupełnienie składu), zam. Cieślin