Ilość wyświetleń: 249

Powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kluczach


Odsłuchaj

Powrót

POSTANOWIENIE NR 58/2022

Komisarza Wyborczego w Krakowie II

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Kluczach

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Klucze,

zarządzonych na dzień 15 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Klucze zarządzonych na dzień 15 stycznia 2023 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kluczach, powołanej postanowieniem nr 57/2022 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 grudnia 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewnia Wójt Gminy Klucze.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie II

Wojciech Andrzej Makieła


Załącznik nr 1

do Postanowienia nr 58/2022 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 grudnia 2022 r.


Gmina Klucze - pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kluczach

Miejsce: Urząd Gminy Klucze, sala narad, parter, ul. Partyzantów 1, Klucze

Termin: 28 grudnia 2022 r., godz. 10.00