Ilość wyświetleń: 347

Zarządzenie


Odsłuchaj

Powrót

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.4.2023

Wójta Gminy Klucze

  z dnia 11.01.2023 r.

w sprawie: przyznania wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz §7 ust.2 uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

zarządzam, co następuje:

§1.

W wyniku wyboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, przyznaje się dotację dla następujących podmiotów:

1. GLKS „Przemsza Klucze” 39.000,00 zł

2. KS „Legion” Bydlin 39.000,00 zł

3. ULKS „Centuria” Chechło 29.000,00 zł

4. LKS „Unia” Jaroszowiec 15.000,00 zł

5. UKKS „Orzeł” Kwaśniów 14.000,00 zł

 9. UKS „Samuraj” w Kluczach 7.000,00 zł

           10. UKS w Kluczach 5.000,00 zł

           12. ULKS Legionik Bydlin 2.000, 00 zł

                                                                §2


Na realizację wybranych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2023 przeznacza się kwotę 150 000,00 zł

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Klucze.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klucze, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.