Ilość wyświetleń: 379

Ułatwienia składania wniosku o dofinansowanie na wymianę pieca w programie Czyste Powietrze


Odsłuchaj

Powrót
Program Czyste Powietrze

23 lutego 2021

Osoby zainteresowane dofinansowaniem wymiany pieca mogą obecnie złożyć wniosek przez internet korzystając z rządowego portalu - Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej - pod adresem gov.pl (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, który pozwala potwierdzić naszą tożsamość). Od maja br. pojawi się nowa możliwość elektronicznego składania wniosków - za pomocą internetowego generatora, który będzie dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz tego ułatwieniem dla mieszkańców Gminy Klucze będzie działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego dla Programu Czyste Powietrze, który zostanie wkrótce utworzony w Urzędzie Gminy Klucze.

Czym jest program „Czyste Powietrze”?

To pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem Programu jest walka ze smogiem.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ znajdą Państwo Listę urządzeń, na które można pozyskać dotację. Lista zawiera zgłoszone urządzenia grzewcze – kotły i miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, które spełniają wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

Zgodnie z przyjętym w 2020 roku Programem Ochrony Powietrza dla Małopolski, od początku 2021 roku w naszym regionie nie ma dofinansowań dla kotłów na paliwa stałe, opalanych węglem lub ekogroszkiem.

Wnioski do programu elektronicznie lub osobiście

Nowocześniejszą drogą złożenia wniosku jest użycie portalu rządowego Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej, jednak by z niej skorzystać, należy założyć Profil Zaufany i korzystać z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Od 15 maja 2021 będzie działał także Generator Wniosków na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oprócz tego istnieje możliwość przesłania lub złożenia podpisanego wniosku osobiście, do Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie przy ulicy Kanoniczej 12 lub do urzędu gminy.

Wniosek taki można pobrać po zarejestrowaniu na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW). Wniosek ma formę aktywnego PDF, dzięki czemu zawiera podpowiedzi dla osób wypełniających go. Wypełniony dokument należy wydrukować i podpisać.

W gminie powstanie punkt informacyjno-konsultacyjny

Wkrótce w Urzędzie Gminy Klucze powstanie punkt informacyjno konsultacyjny dla programu Czyste Powietrze. Gmina Klucze jest jedną z gmin małopolskich, które mają podpisane porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW w Krakowie. Obecnie trwają prace nad utworzeniem stanowiska do obsługi mieszkańców w ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego.


Galeria zdjęć


Czyste powietrze - dwie drogi do składania wniosków
Czyste powietrze - dwie drogi do składania wniosków
Czyste powietrze - dwie drogi do składania wniosków
Czyste powietrze - dwie drogi do składania wniosków