Ilość wyświetleń: 231

INFORMACJE O POWIETRZU - EKOINTERWENCJE, UCHWAŁA ANTYSMOGOWA


Odsłuchaj

Powrót
Uchwała antysmogowa

Informacja o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców

oraz gdzie można uzyskać dane o jakości powietrza!

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa! Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do stosowania postanowień uchwały, co oznacza:

- zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%,

- nie można też eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu,

- do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych,

- do końca 2026 roku także kotłów, które obecnie spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich na obszarze województwa małopolskiego – osoby fizyczne jak również przedsiębiorców. Dotyczy więc budynków mieszkalnych, ale także budynków gospodarczych, szklarni, tuneli foliowych, kurników, lokali usługowych i przemysłowych. Ograniczenia obejmują wszystkie instalacje, w których następuje spalanie paliw, między innymi w ramach procesów produkcyjnych, gastronomii, wędzarni, suszarni, itp.

Kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza w Gminie Klucze mogą prowadzić pracownicy Urzędu Gminy Klucze posiadający imienne upoważnienie Wójta Gminy Klucze.

Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nakładania mandatów karnych ma również Policja, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Użytkownik urządzenia grzewczego powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł lub kominek, z którego korzysta spełniają wszystkie wymogi określone w uchwale antysmogowej. Takim dokumentem może być np. instrukcja użytkowania urządzenia (jeśli zawiera wymagane dane) lub wyniki badań emisji z urządzenia.

Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Kontrolujący może również skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł. Karę można nałożyć ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową

Przypadki naruszenia wymagań uchwały antysmogowej mogą być zgłaszane poprzez FORMULARZ EKOINTERWENCJI: https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html

Szczegółowe informacje na temat wymagań uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiębiorcy/

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości udostępniony został formularz kontaktowy: https://powietrze.malopolska.pl/kontakt/ oraz infolinia 12 63 03 100.

Zachęcam wszystkich Mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie na wymianę kotłów. Aktualnie dostępny jest program rządowy „Czyste powietrze”.

Gdzie uzyskać informacje o jakości powietrza?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców została utworzona platforma informująca o jakości powietrza na stronie www.powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza. Dzięki stałemu monitoringowi można śledzić na bieżąco jakość powietrza w oparciu o dane stacji pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Istnieje również możliwość zapisania się do newslettera (www.powietrze.malopolska.pl/komunikaty) aby na bieżąco otrzymywać komunikaty o wprowadzeniu stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w poszczególnych obszarach Małopolski.