Inwestycje


Odsłuchaj

Powrót

„Modernizacja pomieszczenia garażowego w strażnicy OSP w Ryczówku”

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Małopolskiego zostanie zmodernizowane pomieszczenie garażowe w strażnicy OSP w Ryczówku.

Przejdź do artykułu

Ruszyła budowa hali sportowej w Kluczach

Kluczach rozpoczęły się prace związane z budową nowoczesnego obiektu – hali sportowej, która powstanie przy budynku szkoły podstawowej.

Przejdź do artykułu

Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Kluczach

Ruszają prace nad modernizacją i rozbudową budynku, dzięki czemu stanie się on nowoczesnym obiektem służącym mieszkańcom i rozwojowi kultury.

Przejdź do artykułu

Pałacyk Dietlów po generalnym remoncie

W Kluczach zakończyły się prace budowlane związane z generalnym remontem pałacyku Dietlów.

Przejdź do artykułu

Modernizacja dróg gminnych

Gmina Klucze zakończyła modernizację dróg gminnych w czterech miejscowościach: w Chechle, Hucisku, Bydlinie i Bogucinie Dużym.

Przejdź do artykułu

Cieślin, Ryczówek - Modernizacja energetyczna budynków publicznych

Prace termomodernizacyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczówku i Domu Ludowym w Cieślinie. Na te zadania Gmina Klucze pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przejdź do artykułu

Kolbark - Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego

Prace termomodernizacyjne w budynku wielofunkcyjnym w Kolbarku.

Przejdź do artykułu

Zagospodarowanie terenu w Bogucinie Dużym

Prace związane z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP i przy budynku izby regionalnej. Na to zadanie Gmina Klucze zdobyła dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 152 320 zł.

Przejdź do artykułu

Otwarta Strefa Aktywności w Jaroszowcu

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w Jaroszowcu to nowe miejsce rekreacyjne z placem zabaw, siłownią plenerową oraz strefę relaksu. W „Osie” oprócz urządzeń do zabaw i ćwiczeń zamontowano także stoły do gry w szachy I ławki parkowe.

Przejdź do artykułu

Zakończone inwestycje i remonty na drogach gminnych oraz pozostałe zadania

Przejdź do artykułu

Świetlica w Zalesiu Golczowskim

Budowa świetlicy w Zalesiu Golczowskim. Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przejdź do artykułu

Remont i przebudowa budynku na utworzenie Dziennego Domu Senior + w Chechle

Dzienny Dom Senior + w Chechle „Pustynna Oaza” mieści się w przebudowanym i zaadaptowanym na ten cel budynku przy boisku w Chechle na ul. Leśnej 1.

Przejdź do artykułu

Przebudowa pałacyku Dietla

W zabytkowym budynku na terenie parku w Kluczach prowadzone są prace remontowe i odtworzeniowe w ramach zadania „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych”.

Przejdź do artykułu

Przebudowa ulicy Partyzantów w Kluczach

Na to zadanie Gmina Klucze otrzymała wsparcie z dotacji celowej z budżetu państwa, z programu wsparcia dróg lokalnych - Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Przejdź do artykułu

Podsumowanie inwestycji 2015 - 2018

Podsumowanie inwestycji zrealizowanych w minionej kadencji w latach 2015-2018. Zobacz podsumowanie w wydaniu miesięcznika samorządowego Echo Klucz Nr 9/10 2018.

Przejdź do artykułu

„Róża Wiatrów” na Pustyni Błędowskiej

System drewnianych altan połączonych pomostami (z lotu ptaka przypominający kompasową „różę wiatrów”) wraz z tablicami informacyjnymi.

Przejdź do artykułu

Park w Kluczach – nowe miejsce rekreacji

Kluczewski park zyskał nowe oblicze. Teraz jest miejscem przygotowanym do wypoczynku, rekreacji, spacerów i zabawy dla całej rodziny.

Przejdź do artykułu

Ogrodzenie boiska w Kluczach (ul. Rudnicka)

Boisko w Kluczach ma nowe ogrodzenie.

Przejdź do artykułu

Inwestycje drogowe - Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny

Przejdź do artykułu

Klucze - modernizacja drogi wewnętrznej na ulicy XXX-lecia PRL

W Kluczach zakończyła się modernizacja drogi wewnętrznej na ulicy XXX-lecia PRL na odcinku od budynku nr 1 do budynku nr 11 (osiedle).

Przejdź do artykułu

Modernizacja drogi wewnętrznej w Jaroszowcu

Modernizacja drogi węwnetrznej w Jaroszowcu - ul. Kolejowa (rozbiórka starej nawierzchni z płyte betonowych, tz. trelinki i położenie nowej nawierzchni asfaltowej). Koszt modernizacji: 146 878 złotych.

Przejdź do artykułu

Oświetlenie uliczne w Kluczach, Ryczówku i Kolbarku

Nowe słupy i oprawy ledowe zamontowano na ulicy Zawierciańskiej w Kluczach, na odcinku w pobliżu osiedla. Jest to inwestycja realizowana przez Gminę Klucze w ramach przebudowy oświetlenia ulicznego.

Przejdź do artykułu

Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia

Trwa modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kluczach. Obejmie ona przebudowę budynku i wymianę instalacji. Ośrodek będzie także wyposażony w windę. Modernizacja realizowana jest z budżetu Gminy Klucze.

Przejdź do artykułu

Klucze: Nowe oświetlenie na osiedlu

W Kluczach na osiedlu przy ulicy XXX-lecia PRL zmodernizowano oświetlenie na odcinku wzdłuż bloku nr 14 oraz miedzy parkingiem a placem przedszkolnym.

Przejdź do artykułu

INWESTYCJE DROGOWE: Ryczówek, Kwaśniów Dolny

RYCZÓWEK. Droga na Godawicę KWASNIÓW DOLNY, ul. Poprzeczna

Przejdź do artykułu

Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy

Wygodne i bezpieczne wejście do Urzędu Gminy w Kluczach.

Przejdź do artykułu

Utwardzone drogi w Kluczach

Na zlecenie Gminy Klucze wykonano naprawy nawierzchni na dwóch odcinkach dróg.

Przejdź do artykułu

Klucze - droga i parking po przebudowie

Zakończono przebudowę drogi i parkingu na osiedlu XXX-lecia w Kluczach.

Przejdź do artykułu

Inwestycje drogowe - modernizacja ulicy Południowej w Rodakach i drogi Chechło-Skałbania

Zakończyła się modernizacja ulicy Południowej w Rodakach. Dotychczasową nawierzchnię tłuczniową zastąpiono nawierzchnią asfaltową. Prace modernizacyjne zostały sfinansowane z budżetu gminy, w tym z funduszu sołeckiego.

Przejdź do artykułu

Dotacja na remont w OSP Bydlin

Gmina Klucze otrzymała dotację na remont garażu i magazynu sprzętu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydlinie.

Przejdź do artykułu

Przybyło drzew ozdobnych

Kilka miejscowości wzbogaciło się o nowo posadzone drzewa. To efekt kontynuowania prac związanych z nasadzeniami roślin ozdobnych na terenie gminy.

Przejdź do artykułu

Odnowiona droga na Kobylicę

Modernizacja drogi na odcinku Zalesie Golczowskie – Kobylica.

Przejdź do artykułu

Podsumowanie inwestycji z 2015 roku

Artykuł opublikowany w numerze 12/2015 samorządowego miesięcznika "Echo Klucz" - patrz: załącznik

Przejdź do artykułu

Nowa droga „przemysłowa” w Kluczach-Osadzie

Wybudowanie drogi tłuczniowej umożliwia dojazd do działek przemysłowo-usługowych.

Przejdź do artykułu

Zakończono kolejny etap przebudowy drogi w Cieślinie

Budowa magistrali wodociągowej oraz odbudowa nawierzchni jezdni w Cieślinie zbliża się do końca

Przejdź do artykułu

Zakończona budowa PSZOK

Zakończyła się budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego w Kluczach-Osadzie.

Przejdź do artykułu

Ryczówek: plac zabaw

Urządzenie placu zabaw sfinansowano z budżetu gminy - z funduszu sołeckiego.

Przejdź do artykułu

Dwie inwestycje drogowe

Ulica Słoneczna w Kwaśniowie Górnym ma nową nawierzchnię. Gmina zawarła też umowę na wykonanie modernizacji drogi w Ryczówku.

Przejdź do artykułu

Modernizacja ciągów komunikacyjnych w centrum Klucz

Modernizacja ciągów komunikacyjnych na odcinku od Urzędu Gminy Klucze do centrum handlowego.

Przejdź do artykułu

Modernizacja drogi polnej w kierunku wzgórza Dąbrówka w Chechle

Zniszczona droga polna została pokryta nową, asfaltową nawierzchnią. Koszt prac to ponad 79 tys. złotych. Inwestycja będzie częściowo sfinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - dofinansowanie z funduszu nie przekroczy 50% wartości zadania.

Przejdź do artykułu

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W lipcu ruszyła budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kluczach-Osadzie przy drodze do zakładu Silikaty S.A.

Przejdź do artykułu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaroszowcu

Zakończyła się budowa kanalizacji w Jaroszowcu na ulicy Leśnej. Na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Gmina Klucze pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przejdź do artykułu

Nasadzenia roślin przy stawie w Kluczach - konkurs Garniera

Zakończyły się prace nasadzeń roślin ozdobnych w otoczeniu stawu w centrum Klucz. Na urządzenie terenu zieleni Gmina Klucze pozyskała 20 tys. złotych w konkursie Ogólnopolskie Upiększanie z Garnierem.

Przejdź do artykułu

Budowa placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w Kluczach

W lipcu rozpoczęły się prace modernizacyjne przy Szkole Podstawowej w Kluczach. Z budżetu gminy sfinansowana będzie budowa placu manewrowego oraz chodnika (fundusz sołecki).

Przejdź do artykułu

Plac zabaw i siłownia w Kwaśniowie Górnym

Inwestycja z wykorzystaniem funduszu sołeckiego i środków własnych Gminy Klucze.

Przejdź do artykułu

Modernizacja remizy OSP w Chechle

Na modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chechle Gmina Klucze otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2015”, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wysokość dofinansowania: 24 656 zł.

Przejdź do artykułu