Data publikacji: 2023-09-13

Ilość wyświetleń: 560

TAJEMNICZY ŚWIAT BOBRÓW - Efekty pracy uczestników projektu z zakresu edukacji ekologicznej


Odsłuchaj

Powrót

Gmina Klucze realizuje projekt pn. „Program aktywnej edukacji i aktywizacji ekologicznej dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Klucze” dofinansowany w kwocie 33 483,00 zł z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja Ekologiczna”. Jednym z przeprowadzonych zadań było zrealizowanie cyklu warsztatów terenowych w okolicach miejscowości Cieślin i Bydlin. Podczas warsztatów młodzi uczestnicy prowadzili obserwacje przyrodnicze w pobliżu żeremi bobrów, których celem było poszerzenie wiedzy na temat wpływu bobrów na gospodarkę wodną oraz znaczenia bobrów w kształtowaniu różnorodności biologicznej. Ważnym elementem zajęć w terenie była walka ze stereotypem bobra-szkodnika, ponieważ dzięki poznaniu siedlisk bytowania bobrów, ich biologii i behawioryzmu, uczestnicy mogli pełniej zrozumieć pozytywną rolę tych zwierząt w ekosystemie. 

Podsumowaniem warsztatów jest film edukacyjny umieszczony na serwisie YouTube oraz ulotka informacyjna, w wykonanie których zaangażowane były dzieci biorące udział w warsztatach, Pani Paulina Szatan – Pasich, prowadząca warsztaty oraz Pan Paweł Ciaptacz, konsultant merytoryczny z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Przy opracowywaniu wymienionych materiałów edukacyjnych uczniowie wykorzystali wiedzę zdobytą podczas zajęć terenowych. Ulotka informacyjna została następnie rozdystrybuowana m.in. wśród mieszkańców miejscowości, w których bobry się zadomowiły.

Warto nadmienić, że ulotka oprócz roli edukacyjnej w zakresie ochrony bobrów europejskich pełni dodatkowe funkcje ekologiczne, ponieważ została wydrukowana na papierze biodegradowalnym, zawierającym "wtopione" nasiona rodzimych gatunków roślin, których system korzeniowy zwiększa potencjał retencyjny gleby. Po zapoznaniu się z treścią ulotki odbiorca umieszczając ją w glebie, sadzi tym samym w/w rośliny. Dzięki temu nie zostaną wyprodukowane żadne odpady a środowisko naturalne zyska na zwiększeniu areału powierzchni biologicznie czynnej!
Zastosowanie takiego papieru pokazuje, że nasz świadomy wybór surowców i materiałów, z których wykonany jest dany produkt, bądź jego opakowanie, ma kluczowe znaczenie w ograniczeniu produkcji odpadów i tym samym zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska, Obecnie dostępne są różne ekologiczne surowce, które można wykorzystywać w bardzo szerokim zakresie, choć informacje na ich temat nie są wystarczającą rozpropagowane. Jednak dla dobra nas wszystkich każdy powinien włożyć trochę wysiłku i wdrożyć ekologiczne nawyki w trakcie wykonywania codziennych czynności, np. podczas robienia zakupów.
Efekt pracy uczestników warsztatów w formie ulotki informacyjnej prezentujemy poniżej.

Zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego pn. „Tajemniczy świat bobrów”, dostępnego na serwisie YouTube pod linkiem: