Data publikacji: 2022-12-06

Ilość wyświetleń: 352

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Biuro Rady informuje, że w dniu 12.12.2022r.

 o godz. 14.00 odbędzie się

Wspólne Posiedzenie Komisji

Rady Gminy Klucze

Proponowany Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocność.

2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie porządku.

3. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia komisji.

4. Omówienie projektu uchwały w sprawie:

- uchwalenia programu Ochrony Środowiska dla Gminy Klucze na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030.

5. Sprawy bieżące komisji.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji

                  (-) Marcin Grojec                                                                              (-) Aneta Oleksy