Data publikacji: 2023-01-30

Ilość wyświetleń: 310

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp Wojewody Małopolskiego

Treść obwieszczenia Wojewody Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2023 r., znak IG-I.7842.10.2023.OK, o wszczęciu postępowania administracyjnego w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.” dostępna jest do pobrania w załącznikach.