Data publikacji: 2023-01-30

Ilość wyświetleń: 180

OREW Wolbrom jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim


Odsłuchaj

Powrót
Grafika OREW Wolbrom jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim

Funkcję WOKRO w roku 2023 w Powiecie Olkuskim pełnić będzie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, z siedzibą w Wolbromiu, ul. Skalska 22.

Celem WOKRO jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

Program skierowany jest do rodzin i dzieci zamieszkujących Powiat Olkuski. Obejmuje rodziny z dziećmi w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, u których wykryto niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością. W ramach terapii oferowane są zajęcia:

• logopedyczne

• pedagogiczne

• psychologiczne

• fizjoterapeutyczne

• integracji sensorycznej

• terapii ręki

• dogoterapii.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu - Sylwią Kowal pod numerem kom. 508-224-842.