Interwencje w sprawie nielegalnych odpadów

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
8 września 2017

W Kluczach odbyło się spotkanie dotyczące interwencji w sprawie zalegających odpadów, nagromadzonych przez firmy, które naruszyły warunki zezwoleń Starosty Olkuskiego na działalność związaną z odpadami. Wójt Gminy Klucze zaprosił na spotkanie mieszkańców oraz przedstawicieli parlamentu, służb i instytucji zaangażowanych w interwencje. Było to kolejne spotkanie dotyczące tego problemu.

Sprawę składowiska odpadów na terenie Klucz Osady, ze względu na istotne zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego, zgłosiło do prokuratury sześć organów: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Poseł na Sejm RP Agnieszka Ścigaj,  Wójt Gminy Klucze, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Starosta Olkuski oraz posłanka Małgorzata Wassermann.

Obawiamy się epidemii i pożaru. Ponadto stan budynków, które są wypełnione śmieciami, budzi niepokój. To też zostanie zbadane, czy nie grozi tam katastrofa budowlana. Obecnie toczą się postępowania prokuratorskie wobec firm odpowiedzialnych za taki stan rzeczy – mówił wójt Norbert Bień na spotkaniu z mieszkańcami.

W tej sprawie toczy się ponadto postępowanie egzekucyjne Starosty Olkuskiego. Organ ten, po cofnięciu wydanych wcześniej zezwoleń na działalność związaną z odpadami (w związku z rażącymi naruszeniami warunków decyzji), nałożył dodatkowo grzywnę na właściciela firmy Martex, odpowiedzialnej za ten stan rzeczy.  Mimo wydania decyzji cofającej zezwolenia i nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności, obowiązki wynikające z tej decyzji nie zostały wykonane przez firmę odpowiedzialną za gromadzenie odpadów.

Jednak, jak wskazywali zarówno wójt Norbert Bień, jak i posłanki obecne na spotkaniu – Agnieszka Ścigaj i Lidia Gądek, jedyny skuteczny środek w tej sprawie to nie grzywna, a wykonanie zastępcze przez Starostę, czyli usunięcie odpadów i skutków działalności w zakresie gromadzenia odpadów przez ten organ (jako dokończenie już rozpoczętej egzekucji), wobec bezczynności pozwanych przedsiębiorców.

Z apelem o przyspieszenie wykonania zastępczego wystąpił do Starosty Olkuskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który po kontrolach przeprowadzonych na terenie zakładów potwierdził stan zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców Klucz-Osady, stwarzanego przez roje much, plagę szczurów i prusaków oraz smród uniemożliwiający przebywanie na świeżym powietrzu. Jednoznacznie zostało wskazane, że źródłem tego są nielegalnie nagromadzone odpady.

Wójt Gminy Klucze w ścisłej współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu zarządził dezynsekcję i deratyzację mieszkań i domów w Kluczach-Osadzie. Zabiegi te były przeprowadzane kilkakrotnie, dzięki czemu udało się skutecznie zmniejszyć zagrożenie.

Jak zaznaczyła Agata Knapik, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu, akcje deratyzacyjne i dezynsekcyjne powinny być prowadzone dopóty, dopóki będzie istniało źródło zagrożenia, czyli nagromadzone odpady.

 

Całą sytuacją są już zmęczeni mieszkańcy Osady, najbardziej narażeni na zagrożenia wynikające ze składowiska odpadów.

My sami nie mamy narzędzi do rozwiązania tego problemu. Tutaj skutecznym i szybkim sposobem byłoby otwarcie furtki przez prokuratora i załatwienie sprawy drogą sądową – mówił Sebastian Sierka, przedstawiciel mieszkańców Klucz-Osady. Sebastian Sierka przypomniał, że już w ubiegłym roku mieszkańcy zwracali się o przeprowadzenie kontroli firm prowadzących tam działalność w zakresie zbierania odpadów. Wówczas przedstawiciele starostwa nie stwierdzili tam nieprawidłowości. Kiedy problem zaczął narastać, zdeterminowani mieszkańcy zwrócili się do Wójta Gminy Klucze o interwencję i to uruchomiło szereg działań, aby zatrzymać dalsze zwożenie odpadów do Klucz-Osady.

Wójt Gminy poinformował, że obecnie procedowana jest punktowa zmiana Planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klucze obejmująca obszar, na którym są składowane odpady. Zmiana ta zapobiegłaby na przyszłość takim niekontrolowanym sytuacjom.

30 sierpnia Wójt Gminy Klucze spotkał się w Krakowie z Wojewodą Małopolskim w sprawie problemu zalegających odpadów. Na miejscu poprosił o skoordynowanie działań wszystkich służb i inspekcji celem wypracowania rozwiązań przyśpieszających wykonanie zastępcze, a tym samym usunięcie źródła zagrożenia.

 

Wykaz interwencji w sprawie zalegających odpadów w Kluczach-Osadzie znajdą Państwo w zakładce INTERWENCJE W SPRAWIE ODPADÓW >>>

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-08
Data publikacji:2017-09-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1012