Zaktualizowany wykaz działań i interwencji w sprawie składowania odpadów w Kluczach-Osadzie (stan na 23 października 2017)

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
23 października 2017

08.10.2017 r. (niedziela)

 • Ok. godziny 10.00 - pożar składowiska odpadów na terenie Klucz Osady

godz. 10.53 – przyjęcie zgłoszenia od mieszkańca Klucz – Osady i uruchomienie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

godz. 11.20 – przyjazd Wójta Gminy Klucze do Klucz Osady

godz. 11.25 – Centrum Zarządzania Kryzysowego działania:

            godz. 11.46 – Próba kontaktu ze Starostą Olkuskim.

godz. 12.04 – Kontakt z Wojewodą Małopolskim z prośbą o wsparcie akcji gaśniczej.

godz. 12.13 - Kontakt z PWiK w Olkuszu w sprawie zabezpieczenia wody na potrzeby akcji gaśniczej.

 

godz. 12.17 - Zabezpieczenie Szkoły Podstawowej, strażnicy Ryczówek, Hotelu Jaroszowiec na potrzeby ewentualnej ewakuacji mieszkańców Klucz Osady.

 

godz. 15.00 – Próba kontaktu z WIOŚ w Krakowie.

 

 • godz. ok. 16.00  - Badania skażenia powietrza przeprowadzone przez zastęp chemiczny Państwowej Straży Pożarnej z udziałem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu w okolicznych sołectwach: Bydlin, Krzywopłoty, Cieślin, Zalesie Golczowskie, Golczowice oraz Kluczach Osadzie (p. Przychodnia Kudela, Bloki) – brak przekroczeń.

 

 • godz. ok.18.00 -  Powtórzenie badań przez zastęp chemiczny Państwowej Straży Pożarnej na terenie Klucz – Osady (p. Przychodnia Kudela, Bloki) – brak przekroczeń.

 

 • Monitoring emisji do powietrza przez grupę pomiarową WIOŚ. Pomiaru dokonano w 5 punktach:

1. Przy zakładach Silikaty godz. 18:30
2. Osiedle mieszkaniowe ul. Sosnowa godz. 18:45
3. Przy kościele godz. 19:00
4. Do wjazdu na teren zdarzenia, przy bramie wjazdowej zakładu Velvet godz. 19:30
5. Skrzyżowanie przy wjeździe do zakładu Silikaty godz. 20:16

 • Inspektorzy WIOŚ pobrali 3 próbki wody z rzeki Biała Przemsza z rejonu w pobliżu miejsca zdarzenia. Próbki zostały przesłane do analizy do laboratorium WIOŚ.

 

Na bieżąco:

 

 • Udział Wójta Gminy Klucze w odprawach z kierującymi akcja gaśniczą.
 • Zabezpieczenie stacji paliw na potrzeby akcji (koordynacja przez strażaka)
 • Wizyta Wójta Gminy Klucze i Inspektora Sanepidu na Kluczach Osadzie u mieszkańców (możliwość przewiezienia do szkoły podstawowej w Kluczach – skorzystało 4 osoby).
 • Część osób z bloków opuściła mieszkania udając się do rodzin – w związku z tym teren osady został zabezpieczony przez Policję.
 • Koordynacja akcji przez Komendanta Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej
 • Wizyta generała Straży Pożarnej
 • Organizowanie posiłków, wody dla strażaków biorących udział w akcji

Po godz. 22.15 – opuszczenie Klucz Osady.

W akcji brało udział 74 zastępy strażackie z powiatów: Wadowickiego, Miechowskiego, Krakowskiego, Olkuskiego, Chrzanowskiego, Oświęcimskiego oraz cysterny z Komendy Wojewódzkiej Straży.

10.10.2017 r. (poniedziałek)

 • Na bieżąco od niedzieli trwa akcja gaśnicza na terenie Klucz Osady, gdzie następuję wymiana zastępów strażackich.
 • Pismo Wójta Gminy Klucze do Wojewody Małopolskiego dotyczące dalszej koordynacji działań związanych z akcją gaśniczą i zabezpieczeniem pogorzeliska oraz pozostałości hali magazynowej w której zgromadzone były odpady.
 • Pismo Wójta Gminy Klucze do Starosty Olkuskiego dotyczące niezwłocznego przystąpienie do wykonania zastępczego.
 • Pismo Wójta Gminy Klucze do Komendanta Powiatowego  Policji w Olkuszu dotyczące zapewnienia stałych patroli wokół terenu objętego pożarem.
 • Pismo Wójta Gminy Klucze do Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Olkuszu dotyczące zabezpieczenia terenu pogorzeliska w celu wyeliminowania zagrożenia pożarowego.
 • Pismo Wójta Gminy Klucze do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczące dokonania oględzin budynku hali magazynowej objętej pożarem i wydanie nakazu rozbiórki.
 • Pismo Wójta Gminy Klucze do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie dotyczące przebadania powietrza, gleby i wód gruntowych w Kluczach – Osadzie i sołectwach gminy Klucze.
 • Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Klucze. Przyjęcie Uchwały w sprawie: uchwalenia żądania podjęcia przez Starostę Olkuskiego działań zmierzających do usunięcia odpadów z trenów Klucz – Osady.
 • Udział Wójta Gminy Klucze w odprawie dowodzących akcją gaśniczą.

10.10.2017 r. (wtorek)

 • Odprawa dowodzenia akcją gaśniczą – udział Wójta Gminy Klucze.
 • Na bieżąco od niedzieli trwa akcja gaśnicza gdzie następuję wymiana zastępów strażackich.
 • Na bieżąco: organizowanie posiłków, wody dla strażaków biorących udział w akcji.

 

 • Kontakt Wójta Gminy Klucze z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie przeprowadzenia badań powietrza.

 

 • Zabezpieczenie mieszkańców Klucz Osady w maski antypyłowe.

 

 • Pismo Wójta Gminy Klucze o Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie dotyczące przesłania protokołów badań wykonanych podczas pożaru.

 

11.10.2017 r. (środa)

 • Odprawa dowodzenia akcją gaśniczą – udział Wójta Gminy Klucze.
 • Na bieżąco od niedzieli trwa akcja gaśnicza gdzie następuję wymiana zastępów strażackich.
 • Na bieżąco: organizowanie posiłków, wody dla strażaków biorących udział w akcji.

 

 • Pismo do Prokuratury Rejonowej w  Olkuszu dotyczące zapytania czy prowadzone czynności prokuratorskie pozwalają na kontunuowanie postępowania administracyjnego Starosty Olkuskiego w formie wykonania zastępczego.

 

 • Jednostka Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego nr 6 z Krakowa w obecności przedstawiciela Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu - Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości – Pani Agaty Kuli ponownie przeprowadziła pomiary stężeń związków chemicznych w wyznaczonym przez Wójta Gminy Klucze punktach: Klucze-Osada, Cieślin, Golczowice, Zalesie Golczowskie, Kolbark, Klucze-Rozlewisko.

 

 • Monitoring powietrza na terenie Gminy Klucze przez zastęp chemiczny Państwowej Straży Pożarnej

 

 • Zabezpieczenie mieszkańców Klucz Osady w maski antypyłowe.

 

 • Decyzja Kierującego Działaniem Ratowniczym wydana przez bryg. D. Wilka z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Olkuszu dotycząca żądania pomocy od Wójta Gminy Klucze w zakresie przeprowadzenia prac wyburzeniowych, rozbiórkowych obiektów magazynowych firmy „Martex” wobec nieposiadania  środków finansowych przez właściciela firmy „Martex”.

 

12.10.2017 r. (czwartek)

 • Na bieżąco od niedzieli trwa akcja gaśnicza gdzie następuję wymiana zastępów strażackich.
 • Na bieżąco: organizowanie posiłków, wody dla strażaków biorących udział w akcji.

 

 • Na podstawie Decyzji Kierującego Działaniem Ratowniczym wydanej przez bryg. D. Wilka z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Olkuszu Gmina Klucze przystąpiła do wyburzania obiektów magazynowych firmy „Martex” na potrzeby dotarcia do źródeł zagrożenia w celu jego rozpoznania, ograniczenia wzrostu oraz ostatecznego ugaszenia pożaru.

 

 • Decyzja Wójta Gminy Klucze o ściągnięciu ciężkiego sprzętu  do wyburzania  (koparka i ładowarka Firma: J. Szopa)

 

 • Pismo Wójta Gminy Klucze do ZGH „Bolesław” w Bukownie z prośbą o użyczenie sprzętu ciężkiego na potrzeby w akcji wyburzania hal i dogaszania pożaru wysypiska odpadów na terenie Klucz Osady 4.

 

 • Decyzja Wójta Gminy Klucze o ściągnięciu specjalistycznego sprzętu (koparka o dużym ramieniu – 14 m o wadze: 37 ton Firma: Transbud Wulkan Z. Wszoła)

 

 • Odpowiedź od Prokuratury Rejonowej dotyczące braku kolizji prowadzonego postępowania prokuratorskiego w kontynuowania postępowania administracyjnego Starosty Olkuskiego w formie wykonania zastępczego tj.: usunięcia hałdy odpadów zalegających na pobliskim placu jak i w pobliżu spalonej hali.

 

 • Zabezpieczenie mieszkańców Klucz Osady w maski antypyłowe.

 

 • Spotkanie Wójta Gminy Klucze  ze Starostą Olkuski w sprawie sytuacji związanej z  pożarem na terenie Klucz Osady.

 

 • Pismo Wójta Gminy Klucze do WIOŚ w Krakowie w sprawie kontunuowania prowadzonych  badań powietrza w wymienionych sołectwach m. in.: pod kątem dioksyn i furanów.

 

 • Przybycie do Klucz Osady ciężkiego sprzętu ze Śląska z firmy Transbud Wulkan Z. Wszoła (godz. 19.30)

 

 • Prace wyburzeniowe trwały do godziny 3.00

 

13.10.2017 r. (piątek)

 • Pismo od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu dotyczące dalszego postępowania ze zgromadzonymi odpadami.

 

 • Pismo Wójta Gminy Klucze do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu – odpowiedź: Gmina Klucze wykonuje tylko niezbędne prace wyburzeniowo – rozbiórkowe na mocy Decyzji nr 2 Kierującego Działaniem Ratowniczym zmierzające do zakończenia akcji gaśniczej – odpady pozostają w gestii Starosty Olkuskiego.

 

 • Decyzja Wójta Gmin Klucze o sprowadzenie specjalistycznego sprzętu tj. koparki rozburzeniowej z młotem, szczękami do kruszenia i cięcia betonu z firmy Transbud Wulkan Z. Wszoła (godz. ok. 12.00)

 

 • Rozmowa Wójta Gminy Klucze z Zastępcą Dyrektora WIOŚ w Krakowie dotycząca  przesyłania na bieżąco badań powietrza z terenu Gminy Klucze.

 

 • Odprawa na trenie Klucz Osady (godz. 13.00) zwołana przez Kierującego Działaniem Ratowniczym.

 

 • Odpowiedź WIOŚ w Krakowie dotycząca informacji, że WIOŚ w Krakowie nie wyklonuje badań w kierunku furanów i dioksyn.

 

 • Odpowiedź Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na pismo dotyczące podjęcia działań zgodnie z kompetencjami po zakończeniu akcji ratowniczej.

 

 • Pismo Wójta Gminy Klucze do Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej w sprawie wykonania badań powietrza w wymienionych sołectwach m. in.: pod kątem dioksyn i furanów.

 

 • Notatka służbowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dotycząca prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych zmierzających do dotarcia do źródła pożaru (wywożenie zalegających odpadów spod ścian budynku hali na inną miejsce).

 

 • Pismo Wójta Gminy Klucze do WIOŚ Katowice dotyczące badań rzeki Białej Przemszy w kontekście spływu wód popożarowych w kierunku rzeki.

 

14.10.2017 r. (sobota)

 • Oficjalne zakończenie akcji gaśniczej godz. 15.30. Strażacy opuszczają pogorzelisko, na miejscu pozostała prewencyjnie jedna jednostka.

 

16.10.2017 r. (poniedziałek)


• Pismo Wójta Gminy Klucze do Przewodniczącej Rady Powiatu z informacją, że czynności prokuratorskie prowadzone w sprawie pożaru nie stoją w sprzeczności z kontunuowaniem postepowania administracyjnego Starosty Olkuskiego w formie wykonania zastępczego.

• Pismo Wójta Gminy Klucze do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dotyczące przesłania protokołów z badań wykonanych podczas pożaru.

• Pismo Wójta Gminy Klucze do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Olkuszu dotyczące udostępnienia meldunku zakończenia prowadzonej akcji gaśniczej w ramach działania Kierującego Działaniami Ratowniczymi.

• Pismo od Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu dotyczące śledztwa w sprawie składowania wbrew przepisom odpadów na terenie Klucz Osada 4.

• Pismo od mieszkańców Klucz Osady do Wójta Gminy i Rady Gminy Klucze w sprawie pilnego spotkania w sprawie wysypiska i spalenia odpadów.

• Pismo od mieszkańców Klucz Osady do Wójta Gminy i Rady Gminy Klucze w sprawie Uchwały Rady Gminy Klucze.

• Przekazanie informacji przez Wójta Gminy Klucze o spotkaniu, które zaplanowane jest na 23.10.2017 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach z udziałem: mieszkańców Klucz Osady, Starosty Olkuskiego, Przewodniczącej Rady Powiatu, WIOŚ w Krakowie, Państwowej Straży Pożarnej, PINB w Olkuszu, PPSE w Olkuszu, Radnych Gminy Klucze, Radnych Powiatowych z terenu Gminy Klucze, zakładów pracy z terenu Klucz Osady.

• Pismo od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olkuszu dotyczące wpisu spalonej hali do rejestru zabytków.

 

17.10.2017 r. (wtorek)


• Pismo Wójta Gminy Klucze do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu dotyczące przekazania informacji o Decyzjach na zbieranie odpadów wydanych przez Starostę Olkuskiego.
• Pismo Wójta Gminy Klucze do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olkuszu – odpowiedź dotycząca wpisu spalonej hali do rejestru zabytków.
• Pismo Wójta Gminy Klucze do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie dotyczące informacji o pracach wyburzeniowych i rozbiórkowych na trenie ochrony konserwatorskiej w Kluczach Osadzie po pożarze składowiska odpadów.

20.10.2017 r. (piątek)


• Pismo Wójta Gminy Klucze do Starosty Olkuskiego - odpowiedź na stwierdzenie o braku współpracy finansowej Wójta Gminy Klucze, uniemożliwiającej wykonanie zastępcze wywiezienie odpadów z terenu Klucz Osady 4.
• Pismo od Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie dotyczące przekazania raportów z działania Zastępu Rozpoznania Chemicznego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Kraków 6”.
• Pismo od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu dotyczące kosztów akcji gaszenia pożaru.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-23
Data publikacji:2017-10-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1168