Sesja Rady Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
23 stycznia 2018

29 stycznia 2018 r. o godz. 15.30  w Urzędzie Gminy Klucze odbędzie się Sesja Rady Gminy Klucze.

 

Proponowany Porządek Obrad na Sesji  Nr LII Rady Gminy Klucze

w dniu 29 stycznia  2018r.

 

 

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji z dnia 15.12.2017.

5.Informacja w sprawie zmiany trybu składania płatności o dopłaty dla rolników w 2018r.

6.  Podjęcie uchwał w sprawach:

- stwierdzenia że ustalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze-obszar Dnie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze.

-uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwie Chechło i Klucze -obszar D

- Przyjęcia Programu Polityki na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2018-2022.

-Przyjęcia Programu Polityki na rzecz Osób Starszych na lata 2018-2022.

-wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.

-wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.

- udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Małopolskiego.

- zmiana uchwały nr LI/322/2017 z 15.12.2017

- zmiana uchwały nr LI/323/2017 z 15.12.2017

- zmiana uchwały nr XLVI/357/10 z 10.03.2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego ,,Orlik 2012 ‘’ w Kluczach.

- Przyjęcia Planów Pracy Komisji.

- Przyjęcia Planów Pracy Rady.

- zmiany Uchwały Nr XLIII/292/05 Rady Gminy Klucze z dnia 4 kwietnia2015w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Kluczach.

7. Informacja Międzysesyjna Wójta.

8. Wnioski i interpelacje radnych.

9.Sprawy bieżące Rady.

10. Zamknięcie obrad.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy Klucze

    Sesja Rady Gminy Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-23
Data publikacji:2018-01-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1214