Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 maja 2019

Biuro Rady informuje, że 20 maja o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Klucze odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Klucze.

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocność obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z dnia 21.03.2019r. oraz z dnia 16.04.2019r.

4. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klucze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019

-przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Klucze na lata 2019-2021.

- zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019.

 -zmiany uchwały Nr III/28/20018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2019-2026,

- zmiana uchwały  Nr V/34/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 30 01 2019 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.

5. Omówienie Sprawozdania Rocznego z Wykonania Budżetu Gminy Klucze za 2018 r. –jednostki organizacyjne : GOK, GZO, Klubiki Dziecięce, OPS i GBP.

6.Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Klucze za 2018r.

7. Sprawy bieżące komisji:

- pismo w sprawie uciążliwości powodowanych działalnością firmy Velvet Care.

8. Zamknięcie posiedzenia  komisji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Gmina Klucze

    Gmina Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-15
Data publikacji:2019-05-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:245