Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ-SYSTEM na terenie Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 lutego 2020

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest inwestorem realizującym na terenie gminy Klucze budowę strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm relacji  Pogórska Wola – Tworzeń odcinek III Braciejówka – Tworzeń. Gazociąg ten po wybudowaniu będzie stanowił istotny element korytarza gazowego Północ – Południe. 

 

Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ-SYSTEM na terenie Gminy Klucze

 

Jaką inwestycję GAZ-SYSTEM realizuje na terenie gminy?

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jako inwestor realizuje na terenie Gminy Klucze budowę strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm relacji  Pogórska Wola – Tworzeń odcinek III Braciejówka – Tworzeń. Gazociąg ten po wybudowaniu będzie stanowił istotny element korytarza gazowego Północ – Południe. Korytarz gazowy składa się z wielu gazociągów krajowych oraz z dwukierunkowych, międzysystemowych połączeń gazowych.

 

Trasa gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń o długości 168 km przebiegać będzie przez trzy województwa:

·     województwo małopolskie w gminach: Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz, Klucze, Bolesław.

·         województwo świętokrzyskie w gminach: Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz.

·         województwo śląskie w gminach: Sławków, Dąbrowa Górnicza.

 

Budowa gazociągu została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

·         Odcinek I: Pogórska Wola – Pałecznica o długości ok. 78 km

·         Odcinek II: Pałecznica – Braciejówka o długości ok. 56 km

·         Odcinek III: Braciejówka – Tworzeń o długości ok. 34 km .

Wykonawcą robót budowalnych na odcinku I i II jest firma Stalprofil S.A., natomiast odcinek III buduje firma IDS-BUD S.A.

Na terenie gminy Klucze gazociąg będzie miał długość 7,18 km.

Jak wygląda proces budowy gazociągu – etapy realizacji prac?race w terenie rozpoczyna się od protokolarnego opisu stanu nieruchomości i geodezyjnego wytyczenia pasa montażowego. W następnej kolejności prowadzone jest saperskie rozpozna­nie trasy gazociągu, wycinka drzew i krzewów, wykonanie badań archeologicznych, zdjęcie warstwy humusu, rozmiesz­czenie rur wzdłuż pasa montażowego i wykonanie wykopu. Po zespawaniu odcinków gazociągu, następuje jego ułożenie w wykopie i zasypanie.

Po zakończeniu robót wykonuje się rekultywację gruntu zaję­tego na potrzeby realizacji inwestycji.

Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie gazociąg podlegać będzie próbom ciśnieniowym: wytrzymałości, szczelności i próbom specjalnym wykonywanym przy udziale Urzędu Dozoru Technicz­nego, a także odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi końcowemu po nagazowaniu i rozruchu.

Na jakim etapie realizacji jest budowa gazociągu w Gminie Klucze?

Budowa gazociągu jest na początkowym etapie realizacji. Umowa z wykonawcą robót budowalnych została zawarta pod koniec lipca 2019 roku. Do tej pory trwały prace związane z organizacją terenu budowy tj. wyznaczono geodezyjnie i oznakowano palikami pas montażowy, na którym będzie prowadzona budowa gazociągu, wycięto również i wykarczowano drzewa i krzewy w tym pasie. Wykonawca robót wykonał już prace polegające na usunięciu urodzajnej warstwy  gleby – humusu - w części pasa montażowego. W kolejnym etapie samochodami ciężarowymi będą rozwożone i układane wzdłuż pasa montażowego rury do budowy gazociągu.

Ze względów technologicznych oraz w celu zmniejszenia oddzia­ływania na środowisko naturalne, budowa gazociągu prowadzona będzie z wykorzystaniem technik bezwykopowych.

Na terenie Gminy Klucze wykonawca robót budowalnych metodami bezwykopowymi  przekroczy rozlewisko rzeki Biała, drogi powiatowe nr 1091K, 1092K, 1095K oraz drogę wojewódzką nr 791.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji i oddanie do użytkowania wybudowanego gazociągu to listopad 2021 r.

 

UWAGA! w Załącznikach na dole strony (pliki pdf) znajdą Państwo ważne informacje dotyczące tej inwestycji, w tym:

- przebieg gazociągu (w tym także przez gminę Klucze)

- informacje dla właścicieli nieruchomości, na których będzie realizowana budowa gazociągu 

- najważniejsze etapy realizacji prac

 

Jaki jest cel budowy gazociągu?

Budowa gazociągu jest kluczowym projektem związanym z rozwojem polskiego systemu przesyłowego gazu, a jej podstawowym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapewnienie możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski. Aktualnie trwa największy w historii Polski program rozbudowy systemu gazociągów przesyłowych. W latach 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.

Jakie są korzyści z inwestycji dla regionu?

Inwestycje to szansa na rozwój gospodarczy regionu w wielu obszarach. Nowe gazociągi zwiększą przede wszystkim przepustowość systemu przesyłowego. Dzięki temu GAZ-SYSTEM będzie mógł zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na przesył gazu ziemnego zarówno do sieci gazociągów dystrybucyjnych, jak i do odbiorców przemysłowych. Jest to szczególnie ważne w związku z zainteresowaniem podmiotów gospodarczych przyłączeniem się do sieci gazowej, a także w aspekcie zapewnienia dostaw gazu do wdrażania programów w miastach i gminach, dla których kluczowym celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez
GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy.
Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Budowa gazociągu prowadzona będzie z wykorzystaniem technik bezwykopowych

    Budowa gazociągu prowadzona będzie z wykorzystaniem technik bezwykopowych

  • Powiększ zdjęcie Na terenie gminy Klucze gazociąg będzie miał długość 7,18 km.

    Na terenie gminy Klucze gazociąg będzie miał długość 7,18 km.

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-14
Data publikacji:2020-02-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:560