Ogłoszenie Wójta Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 stycznia 2016

 

Wójt Gminy Klucze ogłasza

 II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Bydlinie

 Położenie

nieruchomości

 

Nr działki

Nr KW

 

Pow.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Cena wywoławcza

(zł)

 

Wadium

(zł)

Bydlin

507

KR 1O/00074642/5

0,1980 ha

 

M4- tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej

KDD-droga dojazdowa

R –tereny użytków rolnych

13.000,-zł + VAT 23%

 

2.000,-zł

(dwa tysiące złotych)

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 02.03.2016 r. O GODZ. 1200w Urzędzie Gminy Klucze

 ul.Partyzantów 1 , w sali nr 107.

 Wadium w wysokości 2.000,00 zł należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Klucze Bank PEKAO SA

 Nr 48 1240 4748 1111 0000 4868 2084

Termin wniesienia wadium upływa dnia 29.02.2016 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Klucze. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Pełny tekst ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszęń III piętro w Urzędzie Gminy Klucze ul.Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej Urzędu www.gmina-klucze.pl w dziale „ komunikaty” i na stronie BIP-ogłoszenia różne.

Informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Klucze ul.Partyzantów 1 ,pok.307 lub tel.32 6428 508 wew. 56.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-29
Data publikacji:2016-01-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomsia
Liczba odwiedzin:2331