Ilość wyświetleń: 200

Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Bydlin


Odsłuchaj

Powrót
logo PROW

Projekt pn.: "Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Bydlin w celu rozwoju”, realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W wyniku realizacji operacji zmodernizowany zostanie 1 ciąg pieszo – jezdny, który będzie ogólnodostępny, niekomercyjny i służyć będzie wszystkim mieszkańców Gminy a także turystom przebywającym na tym terenie. Operacja wzmocni potencjał przebiegających przez Gminę Klucze szlaków rowerowych i pieszych. Usytuowanie ciągu pieszo – jezdnego wykorzystane będzie jako baza wypadowa podczas wycieczek turystycznych po regionie. Operacja pozwoli na połączenie zaplecza rekreacyjnego z potencjałem przyrodniczo – krajobrazowym, którym w tym przypadku oznacza charakterystyczny krajobraz jurajski o charakterze krasowym. Zmodernizowany ciąg pieszo – jezdny wykorzystywać będzie bogactwo krajobrazu jurajskiego zarówno w zakresie przyrody ożywionej jak i nieożywionej, która jest niezaprzeczalnym walorem Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz jest niepowtarzalność krajobrazu kulturowego – relikty dawnego osadnictwa, sztuki obronnej, osadzone na skałach zamki i strażnice, zwane obrazowo „orlimi gniazdami”.
Planowana do realizacji w ramach projektu operacja jest zgodna z celami LSR, ponieważ polega na wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych do rozwoju dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego obszaru, a tym samym przyczynia się do rozwoju potencjału turystycznego i rekreacyjnego Gminy Klucze.


Galeria zdjęć


logo PROW
logo PROW
ścieżka pieszo - rowerowa_tablica
ścieżka pieszo - rowerowa_tablica
ścieżka pieszo - rowerowa
ścieżka pieszo - rowerowa
ścieżka pieszo - rowerowa
ścieżka pieszo - rowerowa
ścieżka pieszo - rowerowa
ścieżka pieszo - rowerowa
ścieżka pieszo - rowerowa
ścieżka pieszo - rowerowa