Ilość wyświetleń: 3847

Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej


Odsłuchaj

Powrót

Ze względu na swoją złożoność, system jest rozwijany etapowo, a jego obecna struktura jest wynikiem przeprowadzenia szeregu prac począwszy od roku 2005 do chwili obecnej. Prowadzone prace rozwojowe dotyczą m.in:

  • rozwoju infrastruktury teleinformatycznej,
  • rozwoju narzędzi do aktualizacji i publikacji zbiorów danych przestrzennych,
  • rozwoju aplikacji klienckich w tym aplikacji mobilnych.

Aktualnie serwis www.geoportal.gov.pl odwiedzany jest miesięcznie przez ponad 900.000 użytkowników.

                                        Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej

                                                           https://www.geoportal.gov.pl/