Ilość wyświetleń: 5546

Wykaz Referatów UG Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Urząd Gminy Klucze

Ul. Partyzantów I

32-310 Klucze

Tel. Sekretariat: 32/642-85-08, 642-84-39

Mail: klucze@gmina-klucze.pl

 

WÓJT GMINY KLUCZE – NORBERT BIEŃ

I piętro, pok. nr 116, wejście przez sekretariat, pok. nr 117

Tel. Sekretariat: 32/642-85-08, 642-84-39

mail: klucze@gmina-klucze.pl, wojt@gmina-klucze.pl

Wójt Gminy Klucze przyjmuje strony w każdy poniedziałek tygodnia w godz.  14.00 – 16.00, po wcześniejszym umówieniu się.

    

SEKRETARZ GMINY KLUCZE – DANIEL HICKIEWICZ

I piętro, pok. 118, wejście przez sekretariat, pok. nr 117

Tel. Sekretariat: 32/642-85-08, 642-84-39

mail: klucze@gmina-klucze.pl, sekretarz@gmina-klucze.pl

 

SKARBNIK GMINY KLUCZE - MARTA MĘDREK

II piętro, pok. nr 217

Tel. 32/642-85-08, 642-84-39 wew. 51

mail: m.medrek@gmina-klucze.pl

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KLUCZE – BOGUSŁAW PAŚ

I piętro, pok. nr 105

Tel. 32/642-85-08, 642-84-39 wew. 34

Przewodniczący pełni dyżur oraz przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 13.00 - 16.00

 

RADNY GMINY KLUCZE – SEBASTIAN SIERKA

Radny Sebastian Sierka pełni dyżur i  przyjmuje mieszkańców  gminy  w Urzędzie Gminy Klucze, I piętro pokój  105 w pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 -17.00.

 

 

 

REFERATY URZĘDU GMINY KLUCZE/ SAMODZIELNE STANOWISKA

Stanowisko

Imię i nazwisko

Piętro/

pokój

Nr tel.

mail

OZK - REFERAT ORGANIZACYJNY i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Kierownik

Jacek Sierka

I piętro

pok. nr 113

Tel. 32/ 642-85-08

wew. 37

j.sierka@gmina-klucze.pl

 

Sekretariat

Anita Kasprzyk

I piętro

pok. nr 117

Tel . 32/ 642-85-08, 642-84-39

klucze@gmina-klucze.pl

 

Dziennik Podawczy

Iwona Curyło

Parter

pok. nr 5

Tel. 32/ 642-85-08 wew. 68

klucze@gmina-klucze.pl

 

Informatyk

Tomasz Tomsia

Parter pok. nr 8

Tel. 32/ 642-85-08 wew. 71

t.tomsia@gmina-klucze.pl

 

Inspektor

Joanna Milewska

III piętro

pok. nr 316

Tel. 32/ 642-85-08 wew. 60

j.milewska@gmina-klucze.pl

Inspektor

Iwona Adamuszek

III piętro

pok. nr 316

Tel. 32/ 642-85-08 wew. 60

i.adamuszek@gmina-klucze.pl

Inspektor

Sławomir Pająk

III piętro

pok. nr 316

Tel. 32/ 642-85-08 wew. 60

oc@gmina-klucze.pl

BRK-BIURO DS.OBSŁUGI RADY GMINY KLUCZE I KADR

Kierownik

Justyna Adamik

I piętro, pok. nr 105

Tel. 32/ 642-85-08 wew. 34

j.adamik@gmina-klucze.pl

 

 

Inspektor

 

Sylwia Wilk

I piętro, pok. nr 105

Tel. 32/ 642-85-08 wew. 34

s.wilk@gmina-klucze.pl

 

FZP - REFERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I PROMOCJI

REDAKCJA ECHA KLUCZ

Kierownik

Joanna Smentek

I piętro pok. nr 114

Tel. 32/

642-85-08 wew. 55

j.smentek@gmina-klucze.pl

 

Inspektor

Magdalena Moroń

I piętro pok. nr 114

Tel. 32/

642-85-08 wew. 55

m.moron@gmina-klucze.pl

 

SO-REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik

Nina Ziaja

I piętro, pok. nr 101-104

Tel. 32/ 642-85-08 wew. 33, 32/

642-93-35

n.ziaja@gmina-klucze.pl

 

 

 

 

 

Inspektor

Działalność gospodarcza, ewidencja ludności

Marta Sosnowska

 

 

 

II piętro, pok. nr 214

 

 

 

Tel. 32/ 642-85-08, wew. 48

m.sosnowska@gmina-klucze.pl

 

Inspektor

Dowody osobiste

Marta Bryndal

m.bryndal@gmina-klucze.pl

 

USC-URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik

Nina Ziaja

I piętro, pok. nr 101-104

Tel. 32/ 642-85-08 wew. 33, 32/

642-93-35

n.ziaja@gmina-klucze.pl

 

 

 

 

 

Z-ca kierownika

Marta Bryndal

II piętro, pok. nr 214

Tel. 32/ 642-85-08, wew. 48

m.bryndal@gmina-klucze.pl

 

FN - REFERAT FINANSÓW I PODATKÓW

Skarbnik,

Główny księgowy

Marta Mędrek

II piętro pok. nr 217

Tel. 32/

642-85-08, 642-84-39 wew. 51

m.medrek@gmina-klucze.pl

 

Z-ca-skarbnika

Iwona Janikowska

II piętro, pok. nr 216

Tel. 32/ 642-85-08, wew. 50

i.janikowska@gmina-klucze.pl

 

KASA

Halina Niedźwiedzka

II piętro pok. nr 205

 

Tel. 32/642-85-08, wew. 43

 

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA – PŁACE

Inspektor

Aneta Dziechciewicz

II piętro pok. nr 216

Tel. 32/ 642-85-08, wew. 50

a.dziechciewicz@gmina-klucze.pl

 

 

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA - DOCHODY GMINY

Inspektor

 

Dorota Bielach

II piętro pok. nr 206

Tel. 32/ 642-85-08, wew. 44

d.bielach@gmina-klucze.pl

 

Inspektor

Anna Bieniecka

a.bieniecka@gmina-klucze.pl

 

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA - WYDATKI GMINY

Inspektor

Iwona Januszek

II piętro pok. nr 215

Tel. 32/ 642-85-08, wew. 49

i.januszek@gmina-klucze.pl

 

Inspektor

Magdalena Kożuch

m.kozuch@gmina-klucze.pl

 

FN - KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA – WYMIAR PODATKÓW – OSOBY FIZYCZNE

(PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU)

Z-ca Głównego księgowego ds. podatków i opłat

Tomasz Słota

 

 

II piętro pok. nr 212

 

 

Tel. 32/ 642-85-08, wew. 45

t.slota@gmina-klucze.pl

 

Inspektor

Ilona Mamoń- Wysmułek

i.mamon-wysmulek@gmina-klucze.pl

FN - KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA – WYMIAR PODATKÓW – OSOBY PRAWNE.

OPŁATY Z TYT. NAJMU I DZIERŻAWY

Inspektor

Maria Walencik

II piętro pok. nr 213

Tel. 32/ 642-85-08, wew. 63

m.walencik@gmina-klucze.pl

 

FN - KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA – OPŁATY ZA PODATEK (OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTU). OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

Inspektor

Renata Krzeczowska

II piętro pok. nr 208

Tel. 32/ 642-85-08, wew. 46

r.krzeczowska@gmina-klucze.pl

 

 Inspektor

Paulina Kocjan

 p.kocjan@gmina-klucze.pl

GPK - REFERAT GOSPODARKI I ROZWOJU

Kierownik

Jarosław Polak

III piętro pok. nr 318

Tel. 32/ 642-85-08, wew. 61

j.polak@gmina-klucze.pl

 

GPK - ZESPÓŁ DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, GEODEZJI I URBANISTYKI

Inspektor

Dorota Jagła

III piętro pok. nr 307

Tel. 32/

642-85-08, wew. 56

d.jagla@gmina-klucze.pl

 

Inspektor

(MPZP)

Anna Grzanka

III piętro

pok. nr 314

Tel. 32/

642-85-08, wew. 58

a.grzanka@gmina-klucze.pl

 

GPK - ZESPÓŁ DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Inspektor

Kinga Grzanka

III piętro pok. nr 319

Tel. 32/

642-85-08, wew. 62

k.grzanka@gmina-klucze.pl

 

 

Inspektor

Karolina Skubis

III piętro pok. nr 313

Tel. 32/

642-85-08, wew. 35

k.skubis@gmina-klucze.pl

 

 Inspektor

Sylwia Janik

III piętro pok. nr 313

Tel. 32/

642-85-08, wew. 35

 s.janik@gmina-klucze.pl


GPK - ZESPÓŁ DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Inspektor

Agnieszka Mól-Klichowska 

III piętro pok. nr 308

Tel. 32/

642-85-08 wew. 57

a.mol-klichowska@gmina-klucze.pl

 

 

Inspektor

Marzena Maj

III piętro pok. nr 308

Tel. 32/

642-85-08, wew. 57

m.maj@gmina-klucze.pl

 

GPK - ZESPÓŁ DS. INWESTYCJI

Inspektor

Andrzej Grzegorczyk

III piętro pok. nr 319

Tel. 32/

642-85-08, wew. 62

a.grzegorczyk@gmina-klucze.pl

 

 

 

Inspektor

Anna Szymczyk

III piętro pok. nr 305

Tel. 32/

642-85-08, wew. 54

a.szymczyk@gmina-klucze.pl

 

 

Monika Popczyk

III piętro pok. nr 305

Tel. 32/

642-85-08, wew. 54

m.popczyk@gmina-klucze.pl

 

REFERAT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W OLKUSZU

Inspektor

Angelika Bałazy

Parter, pok. 1

 

Tel. 32/

642-85-08,

wew. 77

e-mail: a.balazy@sp.olkusz.pl

BIURO DS. PUSTYNNEGO CENTRUM INFORMACJI

Kierownik

Kamil Wołek

Parter sala PCI

Tel. 32/ 642-85-08 wew. 73

k.wolek@gmina-klucze.pl

 

 

Inspektor – Ekodoradca

Agnieszka Zawiślak

Parter sala PCI

Tel. 32/ 642-85-08 wew. 73

a.zawislak@gmina-klucze.pl

 

STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Inspektor

Anna Ryl

I piętro pok. nr 106

Tel. 32/ 642-85-08 wew. 38

a.ryl@gmina-klucze.pl

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Inspektor

Joanna Kujawa Popowska

III piętro pok. nr 306

Tel.: 32 642-85-08 wew. 36

j.kujawa-popowska@gmina-klucze.pl

 

STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Referent

Patrycja Milanowska

III piętro pok. nr 306

Tel.: 32 642-85-08 wew. 36

p.milanowska@gmina-klucze.pl

 

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Nina Ziaja

I piętro, pok. nr 101

Tel. 32/ 642-85-08 wew. 33

n.ziaja@gmina-klucze.pl

 

 

 

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH – Biura znajdujące się w UG Klucze

Stanowisko

Imię i nazwisko

Piętro/

pokój

Nr tel.

mail

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

St. Inspektor

- fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, koordynator zespołu

Monika Jochymek

Parter

pok. nr 2

Tel. 32/

642-85-08, wew. 72

m.jochymek@gmina-klucze.pl

 

St. Inspektor –

świadczenia rodzinne

Katarzyna Trzaska

Parter

pok. nr 3

Tel. 32/

642-85-08, wew. 40

k.trzaska@gmina-klucze.pl

 

KOORDYNATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ CUS

Kierownik

Jarosław Rak

Parter

pok. nr 7

Tel. 32/

642-85-08, wew. 70

j.rak@gmina-klucze.pl

 

 

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY

p.o. Dyrektora – Justyna Sajdak

II piętro, pok. nr 201

Tel. 32/ 642-85-08, wew. 41

mail: j.kraszewska@gmina-klucze.pl

 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Dyrektor – Mirosław Macek

III piętro, pok. nr 301

Tel. 32/ 642-85-08, wew. 52

mail: m.macek@gmina-klucze.pl