Ilość wyświetleń: 3335

Centrum Usług Społecznych w Kluczach


Odsłuchaj

Powrót

Centrum Usług Społecznych (dawny Ośrodek Pomocy Społecznej przekształcony w 2021 r. uchwałą Rady Gminy Klucze w CUS,  link do uchwały u dołu strony) jest jednostką budżetową powołaną do realizacji usług społecznych, będących zadaniami własnymi Gminy Klucze oraz zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi Gminie Klucze.Celem ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców naszego regionu, poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

32-310 KLUCZE
ul. Zawierciańska 16
tel. 32 642 84 67, 32 642 94 01
fax: 32 642 93 07
e-mail: ops@gmina-klucze.pl


Oficjalna strona internetowa CUS w Kluczach dostępna jest pod linkiem: https://cus.gmina-klucze.pl/


 UCHWAŁA NR LIV/334/2021 RADY GMINY KLUCZE z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w Centrum Usług Społecznych w Kluczach oraz nadania mu Statutu.