Gospodarka odpadami


Odsłuchaj

Powrót

Kalendarz wywozu odpadów komunalnych

Aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych w załączniku.

Przejdź do artykułu

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W załącznikach znajduje się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w różnych formatach oraz uchwała.

Przejdź do artykułu

Opłaty za gospodarowanie odpadami - Uchwały

Uchwały w sprawie ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłat. Kolejne zmiany w uchwałach.

Przejdź do artykułu

Numer rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami

Przejdź do artykułu

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przejdź do artykułu

Nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Radni Gminy Klucze w październiku podjęli uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i właścicieli lokali w zabudowie wielolokalowej.

Przejdź do artykułu

Nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

16 lipca 2020 Po uchwaleniu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klucze" oraz "Regulaminu funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)", na sesji w dniu 6 lipca br. Rada Gminy Klucze podjęła kolejne cztery uchwały domykające system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Klucze.

Przejdź do artykułu

Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady

16 lipca 2020 UCHWAŁA NR XXVII/188/2020 RADY GMINY KLUCZE z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Przejdź do artykułu

Odpady ze styropianu - co z nimi zrobić?

8 lipca 2022

Przejdź do artykułu

Ograniczanie odpadów "zero waste"

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką, zawierającą praktyczne wskazówki, dotyczące "zero waste", dzięki którym za pomocą małych gestów każdy może ograniczyć produkcję śmieci o kilka kilogramów rocznie.

Przejdź do artykułu

Gospodarka odpadami – informacja dla mieszkańców

22 marca 2021 Informacja Wójta Gminy Klucze na temat: odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Klucze (w tym odpadów zielonych) oraz o osiągnięciu poziomów recyklingu.

Przejdź do artykułu

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Przejdź do artykułu

Piątka za segregację - KAMPANIA MŚiK!

6 listopad 2020 „Piątka za segregację” to hasło przewodnie kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Środowiska, która ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Dotyczy ona Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów i jest skierowana zarówno do samorządów, jak i do właścicieli gospodarstw domowych. Kampanię wspiera również program edukacyjny dla dzieci.

Przejdź do artykułu

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klucze

Uchwała Nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klucze - treść uchwały: w załączniku do pobrania.

Przejdź do artykułu

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, regulamin PSZOK

Uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Klucze w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W załączniku do uchwały - regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przejdź do artykułu

Uwaga! Zużyte środki zapobiegawcze – np. maseczki i rękawiczki – to odpady zmieszane!

Szanowni Państwo! Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego, odpady wytworzone przez osoby zdrowe - środki zapobiegawcze, takie jak maseczki czy rękawiczki stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów - w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane!

Przejdź do artykułu

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Przejdź do artykułu

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klucze za 2018 rok

Przejdź do artykułu

Gospodarka odpadami – informacja dla mieszkańców

Przejdź do artykułu

Od 1 lipca 2017- Wspólny System Segregacji Odpadów!

Od 1 lipca 2017 r. wchodzi w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju.

Przejdź do artykułu

Informacja o zmianie w zbiórce odpadów

Z dniem 1 lipca br. zmienia się sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych. Zmiana dotyczy metali i opakowań z metali.

Przejdź do artykułu