Ilość wyświetleń: 3323

Rezerwat Pazurek


Odsłuchaj

Powrót

Rezerwat „Pazurek” jest rezerwatem leśnym i przyrody nieożywionej o powierzchni 187,91 ha. Położony jest na wysokości 350–420 m n.p.m., tj. przeciętnej dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Został utworzony w 2008 r. w celu ochrony ekosystemu leśnego złożonego z naturalnych zbiorowisk leśnych: żyznej buczyny sudeckiej, buczyny storczykowej, kwaśnej buczyny niżowej, stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów oraz zróżnicowanej budowy geomorfologicznej obszaru z wapiennymi ostańcami skalnymi. Występują tu wychodnie skalne wapieni górnojurajskich oraz suche dolinki pokryty zróżnicowanymi zespołami leśnymi.

Na obszarze rezerwatu występuje około 300 gatunków roślin naczyniowych, w tym ponad 20 gatunków chronionych, w tym języcznika zwyczajnego i czosnku niedźwiedziego, oraz szereg gatunków górskich, o reliktowym charakterze. Przez rezerwat przechodzą dwa szlaki turystyczne: pieszy szlak Orlich Gniazd oraz okrężny, opatrzony tablicami informacyjnymi, szlak dydaktyczny (szlak spacerowo-dydaktyczny po rezerwacie „Pazurek”), który m.in. prowadzi przez skalny, niezwykle malowniczy kompleks Zubowych Skał (440 m n.p.m.), znajdujących się w lesie, pomiędzy miejscowościami Pazurek i Jaroszowiec. Zbudowane są z twardych wapieni skalistych. Mają wysokość do 18 m, ściany połogie, pionowe lub przewieszone i różnorodne kształty. Na niektórych z nich uprawiana była wspinaczka skalna i skałom tym wspinacze nadali nazwy: Babka I, Babka II, Biała, Boczny Mur, Główny Mur, Kwadratowa, Ostatnia, Zielona Ściana.


Fot. UMiG Olkusz

Źródło: https://malopolska.szlaki.pttk.pl/1754-pttk-malopolska-rezerwat-pazurek


Trasa: Rezerwat Pazurek, parking (387 m n.p.m.; 50.327663, 19.630456) – Skrzyżowanie szlaków po południowej stronie rezerwatu (413 m n.p.m.; 50.324901, 19.622969) – Skrzyżowanie szlaków przy stacji kolejowej Jaroszowiec (347 m n.p.m.; 50.340096, 19.619238) – Zubowe Skały (440 m n.p.m.; 50.335402, 19.626340) – Rezerwat Pazurek, parking (387 m n.p.m.; 50.327663, 19.630456)
Oznaczenie: szlak spacerowy niebieski, szlak spacerowy czerwony
Długość: około 5,5 km
Czas przejścia: około 1:20 h
Suma podejść: 151 m
Suma zejść: 151 m