Ilość wyświetleń: 570

Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja


Odsłuchaj

Powrót
pustynia

Cel projektu: Zwiększanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej: 2330 – wydm śródlądowych z murawami napiaskowymi oraz priorytetowego siedliska *6120 – ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych (Koelerion glaucae)  oraz budowa zielonej infrastruktury.

Pustynia Błędowska nazywana „Fenomenem polskiego krajobrazu” powstała w wyniku gwałtownych działań zarówno przyrody, jak i człowieka. W taki sposób zrodził się niezwykły ekosystem napiaskowy, otulony zewsząd lasami i przecięty doliną rzeki Biała Przemsza. Powstało miejsce tak cenne, nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale i dla całej Wspólnoty Europejskiej, iż w oparciu o Dyrektywę Siedliskową utworzono na tym terenie obszar Natura 2000. W załączniku pierwszym w/w Dyrektywy znalazły się dwa siedliska napiaskowe występujące na Pustyni Błędowskiej: wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi oraz ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe, określone jako siedlisko priorytetowe. Program Natura 2000 stał się ponadto narzędziem do rozpoczęcia skomplikowanego procesu ochrony zanikających od pewnego czasu muraw napiaskowych, zagrożonych przez wkraczanie roślinności leśnej na piaszczyste podłoże Pustyni Błędowskiej. Aby ochronić to, co na tym obszarze najcenniejsze  oraz w odpowiedni sposób wypromować i zaprezentować turystom, podjęto różne działania. Jednym z nich jest realizacja niniejszego projektu.

Podstawowe informacje:

Obszar projektu: ok. 300 ha południowej części obszaru Natura 2000 PLH120014 Pustynia Błędowska

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 30-11-2015

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 29-12-2017

PLIKI DO POBRANIA NA DOLE STRONY:

Zakończenie prac terenowych na Pustyni Błędowskiej - tekst opublikowany w nr 12/2017 miesięcznika samorządowego Gminy Klucze - "Echo Klucz"

Informacja o realizacji projektu (podsumowanie) opublikowana w numerze 4/2018 miesięcznika samorządowego Echo Klucz

Budżet projektu: 1 958 599,97 zł, w tym:

    1 664 809,88 zł kwota dofinansowania UE
    293 790,09 zł  wkład własny Gminy Klucze

 

Cel projektu: Zwiększanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej: 2330 – wydm śródlądowych z murawami napiaskowymi oraz priorytetowego siedliska *6120 – ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych (Koelerion glaucae)  oraz budowa zielonej infrastruktury.

 

Główne zadania projektu polegać będą na:

    Czynnej ochronie  siedlisk napiaskowych zlokalizowanych na terenie Pustyni Błędowskiej,

 w tym:

- Inwentaryzacji nowych stanowisk obcych gatunków inwazyjnych roślin - Realizacja działania będzie polegać na przeprowadzeniu dorocznych eksperckich wizji terenowych, których celem jest opracowanie aktualnej listy obcych gatunków inwazyjnych roślin wraz z wykazem stanowisk oraz podaniem liczebności osobników na każdym stanowisku. Inwentaryzacja przeprowadzona zostanie na obszarze 160 ha

 - Usunięcie  zinwentaryzowanych obcych gatunków inwazyjnych roślin z pow. 160 ha - Przeprowadzenie działania polegać będzie na ręcznym lub mechanicznym eliminowaniu  zinwentaryzowanych roślin inwazyjnych.

- Utrzymanie ekologiczne pól deflacyjnych na terenie Pustyni Błędowskiej na pow. 140 ha -  W celu zahamowania wkraczania sukcesji roślinnej na pola deflacyjne przeprowadzone zostanie raz do roku, w okresie jesiennym, przeoranie całej ich powierzchni i w razie konieczności oczyszczenie z roślinności, która zdążyła się na nich zasiedlić.

    Budowie buforu ekologicznego - wioski pustynnej - będącej zespołem małej architektury, zlokalizowanym przy krawędzi obszaru piaszczystego Pustyni. Wioska służyć będzie stworzeniu przestrzeni kierunkującej i porządkującej ruch turystyczny.  W tym celu zaprojektowano układ elementów małej architektury, stanowiących kontynuację zamierzeń zawartych w ramach działań  zrealizowanego przez Wnioskodawcę projektu Life +.
    Remont leśnej drogi dojazdowej. Zadanie przeprowadzono w celu zapewnienia dojazdu do południowej części Pustyni Błędowskiej. W ramach zadania  droga leśna będzie zmodernizowana oraz dostosowana do potrzeb ruchu zmotoryzowanego oraz zainstalowano monitoring

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć