Ilość wyświetleń: 630

Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie


Odsłuchaj

Powrót
straż

Gmina Klucze zakupiła pierwszy w historii gminy fabrycznie nowy, pożarniczy samochód specjalny do celów ratowniczo-gaśniczych. Na zakup pojazdu Gmina Klucze otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”.

Łącznie w województwie małopolskim zakupiono z projektu 34 samochody dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Przekazanie wozów dla straży w Małopolsce Zachodniej odbyło się 2 czerwca w Andrychowie. Zakupiony samochód został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydlinie, jednostki, która znajduje się w krajowym systemie ratowniczym.

Pojazd marki VOLVO ma niezbędne wyposażenie: autopompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. Kabina wozu mieści sześciu strażaków. Samochód może jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Napęd 4x4 umożliwia dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Samochód jest także „przyjazny” dla środowiska – jego silnik spełnia bardzo wysokie normy czystości spalin. Wartość jednego pojazdu, którego producentem jest firma „BOCAR”, to ponad 680 tys. złotych Na zakup wozu Gmina Klucze otrzymała dofinansowanie w wysokości 313 tys. złotych.

Dodatkowo, w ramach projektu, straż pożarna otrzyma detektor, który umożliwia szybką reakcję w przypadku niebezpieczeństwa związanego z zatruciem czadem czy wybuchem gazu.

INFORMACJA O PROJEKCIE

 „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”


W ramach projektu zakupiono łącznie 34 auta. Trafiły one do gmin każdego subregionu z Małopolski.
Wartość jednego pojazdu to ponad 680 tys. zł.

 

Czym charakteryzują się przekazane OSP samochody?

W kabinie każdego z zakupionych wozów mieści się 6 strażaków. Jest on wyposażony w niezbędny sprzęt,
m.in. autopompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej.

Każdy z samochodów może jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego
do gaszenia pożarów.

Napęd 4x4 umożliwia dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Samochody są także przyjazne dla środowiska,
gdyż silniki spełniają bardzo wysokie normy czystości spalin.

Dodatkowo – w ramach projektu – każda z OSP otrzyma detektor wielogazowy, który umożliwi szybką reakcję
w przypadku niebezpieczeństwa związanego z zatruciem czadem czy wybuchem gazu.

 

Jaka jest skala pomocy udzielanej przez wybrane OSP?

Wartość projektu to 23 879 812,80 zł. Łączna kwota dofinansowania na zakup pojazdów wyniosła
w sumie 11 mln. zł. Resztę dołożyły gminy.

Rozdzielając dotacje komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. średnią liczbę interwencji w latach 2012-2014,
liczbę ratowników z odpowiednimi uprawnieniami, posiadany sprzęt,
a także dotychczas otrzymaną pomoc.

 

 

Co daje realizacja projektu mieszkańcom i osobom przebywającym na terenie Małopolski?

Dzięki zakupionym samochodom strażacy - ochotnicy będą mieli możliwość szybszego i skuteczniejszego udzielenia pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia. Doposażenie jednostek zwiększy efektywność podejmowanych przez nich akcji w zakresie  ograniczania negatywnych skutków pożarów i powodzi
zarówno w aglomeracjach miejskich, na terenach wiejskich i leśnych.

Galeria zdjęć